Politiek Forum bespreekt aangepaste Nota van Uitgangspunten LOI-locatie

Schetsontwerp van de LOI-locatie

Onderwijsinstelling LOI aan de Leidsedreef vertrekt uit Leiderdorp. De eigenaar wil op de locatie woningen en kleinschalige bedrijfsruimtes bouwen. De kaders voor deze herontwikkeling zijn opgeschreven in een Nota van Uitgangspunten. Tijdens het Politiek Forum in december 2023 gaven de raadsfracties opmerkingen over de nota. Hun opmerkingen en de mondelinge en schriftelijke reacties van insprekers waren aanleiding de nota nog iets aan te passen. Maandag 4 maart beslist de gemeenteraad over de uitgangspunten. Het Politiek Forum bespreekt ze op 26 februari.

De Nota van Uitgangspunten bevat ruimtelijke en programmatische uitgangspunten die de gemeenteraad meegeeft aan de eigenaar en projectontwikkelaar. Binnen deze kaders kunnen zij hun bouwplan uitwerken. De uitgangspunten gaan bijvoorbeeld over de structuur van wegen, water en groen en over het programma voor wonen en werken. Ook bevat de nota de stedenbouwkundige uitgangspunten, zoals de vorm en de hoogte van de woongebouwen.

Aangepaste nota

De uitgangspunten zijn na een eerste bespreking in het Politiek Forum van 11 december verduidelijkt. Zo bevat de nota nu meer informatie over de ontsluiting te voet, per fiets en met openbaar vervoer. Ook is een Nota van Beantwoording gemaakt. Daarin zijn alle reacties van raad en insprekers gebundeld en van een antwoord voorzien. Of die reacties tot wijziging van de uitgangspunten hebben geleid, staat er eveneens in.

Besluitvorming

Op maandag 4 maart beslist de gemeenteraad over de aangepaste Nota van Uitgangspunten en de Nota van Beantwoording. De raadsvergadering begint om 20.00 uur in het gemeentehuis, Willem-Alexanderlaan 1. Voor die tijd bespreekt het Politiek Forum het raadsvoorstel. Dat gebeurt op maandag 26 februari. De vergadering begint om 20.00 uur en vindt plaats in het gemeentehuis.

Bijwonen en inspreken

De vergaderingen van het Politiek Forum en de gemeenteraad zijn openbaar. U kunt ze bijwonen in de raadzaal maar ook online volgen via het raadsinformatiesysteem: https://leiderdorp.parlaeus.nl. De vergaderstukken vindt u in het raadsinformatiesysteem.

Inspreken

Wie iets wil zeggen over de Nota van Uitgangspunten voor de LOI-locatie of de Nota van Beantwoording kan zich aanmelden als inspreker. Dat kan tot uiterlijk 12.00 uur op maandag 26 februari (Politiek Forum) of 12.00 uur op maandag 4 maart (Raad) via griffie@leiderdorp.nl.

Vervolg

Nadat de gemeenteraad de Nota van Uitgangspunten heeft vastgesteld, werken de eigenaar en zijn projectontwikkelaar het ontwerp voor de nieuwbouw en de herinrichting van de locatie verder uit. Daarna volgt nog een juridisch-planologische procedure die tot een vergunning voor het bouwplan moet leiden.

Het plan

De eigenaar en de projectontwikkelaar willen in totaal 285 woningen op de LOI-locatie bouwen: 100 sociale huurwoningen, 85 woningen midden huur en/of midden koop, en 100 woningen vrij te bepalen. De grootte van de woningen varieert tussen de 55 m2 en 120 m2. Naast woningen wordt ook 3390 m2 (BVO) werkomgeving gemaakt op de begane grond van de gebouwen.

Het plan bestaat uit 8 bouwblokken rond een verhoogde binnentuin. De drie noordelijke bouwblokken, parallel aan de Oude Spoorbaan, worden 9 bouwlagen hoog met een hoogteaccent van maximaal 15 bouwlagen (maximaal 50 meter accent). De overige bouwblokken krijgen een maximale hoogte van 6 bouwlagen. Aan de Leidsedreef worden maximaal 50 bezoekersparkeerplaatsen toegevoegd. Bewoners parkeren uit het zicht in een parkeergarage onder de binnentuin. Het plan heeft een duurzaam, energieneutraal en groen karakter, en is toekomstbestendig, passend binnen de omgeving opgezet.

Deel dit nieuwsbericht