Samenwerken aan gezonde leefstijl en leefomgeving

In april lanceerde gemeente Leiderdorp het leefstijlakkoord “Levend Leiderdorp”. Met dit akkoord wil de gemeente een gezonde leefstijl en leefomgeving makkelijk en toegankelijk maken voor alle inwoners. Zes thema’s staan hierbij centraal: gezonde voeding, beweging & sport, mentale gezondheid, armoedebestrijding, zingeving & sociale contacten en het creëren van een gezonde leefomgeving. In dit bericht vertellen wethouders Herman Romeijn en Daan Binnendijk waarom het zo belangrijk is om deze thema’s samen op te pakken. Aanjager Jorrit Smit van “Levend Leiderdorp”, sluit af met een oproep aan lokale organisaties om mee te doen. 

“Gelukkig zien steeds meer inwoners het belang in van een gezonde leefstijl” trapt Herman Romeijn af. “Maar het wordt ons niet altijd makkelijk gemaakt om ook daadwerkelijk gezonder te leven. Er bestaat zoveel informatie en de ‘ongezonde keus’ ligt overal voor het grijpen. Daar willen we een gezond tegengeluid aan geven, zodat het Leiderdorpers makkelijker wordt gemaakt om een gezonde(re) keuze te maken. Daarbij is bewust gekozen voor een brede blik. Bij gezondheid denkt iedereen namelijk vaak aan voldoende bewegen en gezond eten. Maar soms zijn er andere belemmeringen zoals armoede of eenzaamheid. Daarom is gekozen voor een complete aanpak. Het ene heeft namelijk vaak invloed op het ander.” 

Samen met lokale organisaties

Wethouder Daan Binnendijk benadrukt dat Levend Leiderdorp alleen kan slagen als we dit samen doen met lokale organisaties. “Ontzettend veel organisaties zetten zich al in voor gezondere inwoners. Daar zijn we blij mee. Deze beweging op gang brengen en blijvend verandering teweeg brengen lukt namelijk alleen in samenwerking met lokale organisaties. Wij kunnen prima een aantal initiatieven organiseren, maar daar bereiken we op langere termijn niks mee. Wij willen juist met en bij lokale organisaties blijvend dingen veranderen. Daarom zijn we blij met de organisaties die al zijn aangehaakt bij Levend Leiderdorp. 

“Het mooie aan de beweging is, dat iedereen kan aansluiten” zegt aanjager Jorrit Smit. “Iedereen die wil, kan een bijdrage leveren aan gezondere inwoners. Bedrijven, scholen, kinderopvangorganisaties, sportorganisaties, welzijnsorganisaties, horeca, buurthuizen, supermarkten. Als iedereen een stapje zet, dan leidt dat tot grote impact en uiteindelijk tot gezondere inwoners. Daar doen we het uiteindelijk voor. Ik daag daarom iedere organisatie uit om na te denken over welk stapje zij kunnen zetten. En waar nodig help ik daar graag bij”. 

Meedoen en contact 

Afgelopen maanden werden al veel gesprekken gevoerd met lokale organisaties om te horen wat er leeft en om behoeftes op te halen. Na de zomer gaan we daarmee verder en volgt een partnerbijeenkomst. Organisaties die willen meedoen met het akkoord, of die willen onderzoeken of het wat voor hen is, kunnen contact met Jorrit Smit opnemen via jorrit@nmcbright.nl.

Deel dit nieuwsbericht