Schone duikers

Er is de afgelopen maanden veel regen gevallen. Dit zorgde op verschillende plekken in Nederland voor wateroverlast. Dankzij het Hoogheemraadschap van Rijnland konden in Leiderdorp problemen worden voorkomen.

Het waterschap werkt hard om de waterstanden in Leiderdorp en omgeving te reguleren. Ook de gemeente draagt een steentje bij: wij zorgen voor een goede waterdoorstroming in de sloten. Dat gebeurt door sloten vrij te houden, te baggeren en duikers schoon te houden. Duikers zijn technische constructies, vaak ronde betonnen buizen, die sloten met elkaar verbinden, bijvoorbeeld onder wegen door. We beheren in Leiderdorp ongeveer 200 duikers. In 2023 zijn we gestart met het controleren van alle duikers. Duikers met veel bagger zijn direct doorgespoten. Het Hoogheemraadschap zag daardoor in 2023 al verbetering in de doorstroming in de overige watergangen. Dat bleek zeer waardvol tijdens de grote regenval van dit jaar.

Deel dit nieuwsbericht