Stel ook uw hart en huis open voor een kind

In de week van 2 tot en met 9 november is het de week van de pleegzorg. In deze week bedanken de gemeenten in Holland Rijnland pleegouders voor hun inzet. Ook vragen we aandacht voor het tekort aan pleegouders. Dat is ook in deze regio groot. De gemeenten in Holland Rijnland en zorgaanbieders werken samen. Dit om nieuwe pleegzorgouders en gezinshuisouders te werven.

Soms is het voor kinderen niet meer mogelijk om bij hun ouders te wonen. Dat is ingrijpend voor alle partijen. Pleegouders of gezinshuisouders kunnen in deze pijnlijke situatie heel goed helpen. Door hun opvang en inzet kunnen deze kinderen toch zo normaal mogelijk in een gezin opgroeien.

Iedereen kan iets betekenen

Er is verschillende hulp nodig. Het kan bijvoorbeeld gaan om langdurige zorg, korte opvang of pleegzorg in de weekenden. Zodat bijvoorbeeld een peuter tijdelijk een veilig huis krijgt. En een tiener in het weekend extra zorg en ondersteuning kan krijgen. 

Vanaf 21 jaar kunt u pleegouder worden. U moet dan wel een stabiele leefomgeving kunnen bieden aan een kind. En u moet ‘een verklaring van geen bezwaar’ kunnen laten zien. Belangrijk is dat er een extra kamer over is in huis, dat u bereid bent om tijd te investeren en open staat voor contact met ouders. Naast pleegouders zoeken we ook mensen die pleeggezinnen als maatje willen ondersteunen. Pleegouders, gezinshuisouders en maatjes die zich aanmelden krijgen vanaf het eerste moment hulp van de zorgorganisaties. Zij krijgen doorlopend begeleiding.

Groen licht voor de toekomst van een kind

Centraal in de week van de pleegzorg staat de groen licht actie. Verschillende gebouwen en objecten in Nederland worden in de week van de pleegzorg groen verlicht. Ook in Holland Rijnland. Dit is om aandacht te vragen voor het tekort aan pleegouders en gezinshuisouders.

Interesse in pleegzorg?

Kijk op pleegzorgengezinshuizen.nl en neem contact op een betrokken zorgorganisatie.

 

Deel dit nieuwsbericht