Uitdagingen en kansen voor bedrijventerreinen in de energietransitie

Uitnodiging

Economie071 en Ondernemend Leiden presenteren op woensdagavond 31 mei de bevindingen van een uitgebreide interviewronde over de rol van bedrijventerreinen in de energietransitie. Experts uit diverse vakgebieden zullen de uitdagingen van elke betrokken partij bespreken. Doel is het begrijpen van de hobbels en belemmeringen die worden ervaren en samen verkennen hoe deze weg te nemen zijn.

Het rapport 'De rol van bedrijventerreinen in de energietransitie', samengesteld door Marnix Zwart in opdracht van Economie071 en Ondernemend Leiden, biedt inzicht in de complexe wereld van gemeenten, ondernemers en marktpartijen die betrokken zijn bij de energietransitie. Door middel van interviews in de regio Leiden zijn de uitdagingen en ervaringen van deze belangrijke spelers in kaart gebracht. 

Mis deze kans niet om betrokken te raken bij de energietransitie en de toekomst van bedrijventerreinen in de regio Leiden. Informatie en aanmelden via deze website.

Deel dit nieuwsbericht