Uitnodiging informatiebijeenkomst Dwarswatering

Uitnodiging van het Hoogheemraadschap van Rijnland

Op woensdag 8 maart 2023 is er van 17.00 uur tot 19.00 uur een inloopmiddag over de dijkverbetering Munnikken- Zijllaan en Meijepolder (Dwarswatering) in het MEC Leiderdorp, Van Diepeningenlaan 110e in Leiderdorp. Tijdens deze bijeenkomst informeren wij u over de planning, besluitvorming en de uitvoerende werkzaamheden. Ook staan wij stil bij het fietspad op de dijk. Medewerkers van Rijnland, de gemeente Leiderdorp en de aannemer zijn aanwezig om vragen te beantwoorden en uitleg te geven.

Meer informatie over dit project vindt u op de website van het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Deel dit nieuwsbericht