Vacatures Adviesraad Sociaal Domein Leiderdorp

Wist je dat het bedrag voor het Sociaal Domein van de gemeente Leiderdorp ongeveer 40% van de gemeentelijke begroting beslaat? Heb je altijd al interesse gehad in het Sociaal Domein van de gemeente Leiderdorp? Er staan op dit moment 2 vacatures open bij de Adviesraad Sociaal Domein Leiderdorp.  

Vacature “ Notulist” bij de Adviesraad Sociaal Domein Leiderdorp

Altijd al een steentje hebben willen bijdragen? Dan is dit is JE kans!

De Adviesraad Sociaal Domein Leiderdorp zoekt, vanwege het vertrek van de huidige notulist, een notulist voor minimaal vier uur per maand.

De notulist:

  • Stelt in overleg met de voorzitter de agenda vast,
  • Verzorgt de correspondentie rond de agenda en nodigt uit en
  • Maakt een verslag van de vergadering van de Adviesraad (minimaal 6 keer per jaar, maximaal 8 keer).

Voor de werkzaamheden is op jaarbasis een bedrag ad € 1.500 (ex BTW) beschikbaar. Betaling geschiedt op basis van facturering van de verrichte werkzaamheden aan de gemeente Leiderdorp. Voor facturering is het noodzakelijk dat je ondernemer bent.

Is je interesse gewekt? Waag er een belletje (06 57593430) of een mailtje aan! Naar Hein van der Zande (voorzitter@adviesraadsociaaldomeinleiderdorp.nl).

Informatie over de Adviesraad

De Adviesraad Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) Leiderdorp is op 11 november 2007 door het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp ingesteld en per 1 juni 2019 omgevormd tot de Adviesraad Sociaal Domein Leiderdorp. De Raad vergadert doorgaans zes tot acht keer per jaar. De Adviesraad is een onafhankelijk adviesorgaan dat de gemeente, in casu het College van burgemeester en wethouders en de raad van de gemeente Leiderdorp, gevraagd en ongevraagd adviseert over het gemeentelijk beleid voor de uitvoering van de wettelijke taken in het Sociaal Domein.

Voor meer informatie:
http://www.adviesraadsociaaldomeinleiderdorp.nl en de daarin opgenomen Jaarverslagen.

Vacature lid Adviesraad Sociaal Domein Leiderdorp

Heb je interesse in en affiniteit met wat omgaat in het Sociaal Domein van de gemeente Leiderdorp? En dat er in dat domein heel veel Leiderdorpse zaken omgaan, zoals sociale zekerheid, zorg (jong en oud) sport, kunst en cultuur? Altijd al een steentje willen bijdragen? Ben je een teamspeler en een netwerker? Kun je overdag vergaderen?

Dan zoeken we jou! Is je interesse gewekt? Waag er een belletje (06 57593430) of een mailtje aan! Naar Hein van der Zande (voorzitter@adviesraadsociaaldomeinleiderdorp.nl).


Informatie over de Adviesraad

De Adviesraad Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) Leiderdorp is op 11 november 2007 door het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp ingesteld en per 1 juni 2019 omgevormd tot de Adviesraad Sociaal Domein Leiderdorp. De Raad vergadert doorgaans zes tot acht keer per jaar, waarvoor aan het einde van het jaar een vrijwilligersvergoeding wordt toegekend. Het tijdsbeslag is ongeveer twee uur per week. De Adviesraad is een onafhankelijk adviesorgaan dat de gemeente, in casu het College van burgemeester en wethouders en de raad van de gemeente Leiderdorp, gevraagd en ongevraagd adviseert over het gemeentelijk beleid voor de uitvoering van de wettelijke taken in het Sociaal Domein.

Voor meer informatie:
http://www.adviesraadsociaaldomeinleiderdorp.nl en de daarin opgenomen Jaarverslagen.

Deel dit nieuwsbericht