Veilig het nieuwe jaar in

Afsteektijden vuurwerk

Op 31 december mag het vuurwerk vanaf 18.00 uur tot 1 januari 2.00 uur worden afgestoken. Het vuurwerk kan op 3 werkdagen worden gekocht. De verkoopdagen in 2023 zijn 28, 29 en 30 december.

Plekken waar u geen vuurwerk mag afsteken

In Leiderdorp is het op de volgende plekken verboden vuurwerk af te steken:

  • in een passage of een onderdoorgang (bijvoorbeeld een tunnel of een viaduct)
  • in een portiek, galerij of dergelijke voor publiek openstaande ruimte
  • in een voor publiek toegankelijke besloten ruimte
  • in de volgende gebieden: Bloemerd, Houtkamp, Doeshavengebied, Weteringpark, en het gebied rond de Buitenhofvijver
  • binnen een afstand van 250 meter vanaf rietgedekte woningen. Afsteken van zogenaamd laag consumentenvuurwerk mag wel, mits dat gebeurt op een afstand van minimaal 30 meter én dat  vuurwerk niet verder dan 10 meter van de afsteekplaats ontbrandt
  • op schoolpleinen en pleinen van buitenschoolse opvang en/of kinderdagverblijven en binnen 100 meter vanaf de dichtstbijzijnde buitenmuur van het betreffende pand.

Vreugdevuren, carbidschieten en wensballonnen zijn in Leiderdorp niet toegestaan.

Gemeente sluit containers af

Om brand te voorkomen, sluiten we ondergrondse containers voor papier en textiel tijdelijk af of we halen ze weg. Hierdoor kunt u rondom de jaarwisseling uw papier en textiel niet kwijt. Breng uw papier en textiel eerder weg of bewaar het tijdelijk in huis. Laat voor de jaarwisseling geen spullen zoals een kerstboom en bouwafval, slingeren in een niet afgesloten tuin. Die kunnen mogelijk door vandalen in brand worden gestoken. De milieustraat is op zaterdag 30 december geopend van 9.30 tot 12.30 uur. Op 1 januari 2024 is de milieustraat gesloten.

Voorkom ongelukken

Steekt u tijdens de jaarwisseling vuurwerk af of kijkt u ernaar? Bescherm uw ogen dan met een vuurwerkbril. Steek vuurwerk op een veilige manier af volgens de gebruiksaanwijzing, Zo bent u veilig en verkleint u de kans op ongelukken. Op de verpakking van legaal vuurwerk staat vermeld vanaf welke leeftijd dat vuurwerk mag worden aangestoken. De minimumleeftijd (12, 16 of 18 jaar) hangt af van het soort vuurwerk. Tips over veilig vuurwerk afsteken vindt u op https://www.veiligheid.nl/adviezen/tips-en-advies/tips-om-veilig-met-vuurwerk-om-te-gaan.

Geen zwaar vuurwerk

Zwaar vuurwerk is gevaarlijk en heeft de kracht van een explosief. Het in bezit hebben van voor consumenten verboden vuurwerk en het afsteken hiervan is strafbaar, net zoals het maken van een vuurwerkbom. Het vervoeren van zwaar vuurwerk en de opslag in de woonomgeving zorgen voor grote veiligheidsrisico’s. Zwaar vuurwerk heeft een grotere kans is op letsel. Het is niet alleen voor de afsteker gevaarlijk, maar ook voor omstanders. Om ongelukken te voorkomen, kijk op https://www.politie.nl/onderwerpen/vuurwerk.html voor meer informatie over vuurwerk. Op www.vraaghetdepolitie.nl vinden jongeren meer informatie over vuurwerk. In december kunnen jongeren chatten met een vuurwerkdeskundige. Hier kunnen zij ook terecht met vragen over het vuurwerkverbod.

Politie treedt hard op tegen zwaar vuurwerk

De politie treedt hard op tegen verkopers en gebruikers van zwaar vuurwerk en mensen die zwaar vuurwerk op een verkeerde manier gebruiken. De politie reageert snel op meldingen van burgers over transport, handel, opslag en gebruik van zwaar vuurwerk en op meldingen over misbruik van legaal vuurwerk. Heeft u het idee dat er bij u in de omgeving vuurwerk opgeslagen ligt, op een niet toegestane manier wordt verhandeld, of vervoerd gaat worden? Bel dan de politie op telefoonnummer 0900-8844. Of bel met Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000. Het Openbaar Ministerie (OM) treedt hard op tegen handel, opslag en afsteken van voor consumenten verboden vuurwerk.

Handen af van hulpverleners

Geweld tegen mensen met een publieke taak wordt niet geaccepteerd. Tijdens de jaarwisseling zijn velen in actie om de jaarwisseling zo veilig mogelijk te laten verlopen. Denk aan medewerkers van de gemeente, ambulanceverpleegkundigen, de brandweer, politie en (huis)artsen. Voor de hulpdiensten is de jaarwisseling de drukste nacht van het jaar. Zij moeten hun werk zo optimaal mogelijk kunnen uitvoeren. Daar horen agressie, bedreigingen en beledigingen niet bij. Bij geweld tegen mensen met een publieke taak treedt de politie direct op. Medewerkers die met geweld te maken krijgen, worden opgeroepen altijd aangifte te doen bij de politie.

Wie agressief is en/of geweld pleegt tegen mensen met een publieke taak, wordt snel en streng gestraft. Het Openbaar Ministerie (OM) in Den Haag heeft voor de jaarwisseling supersnelrechtzittingen en themazittingen ingepland. Het OM eist in strafzaken die te maken hebben met de jaarwisseling hogere geldboetes, taakstraffen of gevangenisstraffen.

Let op alcohol- en drugsgebruik

Bij geweldsincidenten - en in mindere mate bij vernielingen - bestaat een duidelijke relatie met alcoholgebruik en eventueel met drugs. Minder alcohol- en drugsgebruik kan geweld en overlast bij de jaarwisseling verminderen. Geef ook uw kinderen met Oud en Nieuw regels mee over drank- en drugsgebruik. Zoals altijd: geen alcohol onder de 18! Ook ouders van kinderen boven de 18 kunnen duidelijke afspraken maken over het drankgebruik. Meer informatie en concrete tips vindt u op de website: www.helderopvoeden.nl.

Bel een hulpdienst alleen als het echt moet

De viering van Oud en Nieuw brengt een aantal risico’s met zich mee. Risico’s die voor elk grootschalig evenement kunnen gelden, zoals drukte of onder invloed zijn van alcohol en verdovende middelen. Risico’s tijdens Oud en Nieuw zijn schade door vuurwerk en vreugdevuren en overbelasting van de hulpdiensten. Er is geen ander moment gedurende het jaar waarop zoveel hulpverleners actief zijn. Tussen 00.00 uur en 2.00 uur ontvangen alarmcentrales van de hulpverleningsdiensten (politie, brandweer en ambulancedienst) in een korte tijd heel veel meldingen. Zelfs met de maximaal mogelijke inzet van de hulpdiensten worden zij elk jaar weer overbelast. Er zijn te veel incidenten om het normale niveau van veiligheidszorg te kunnen bieden. Het is voor de hulpdiensten niet mogelijk om overal binnen de gestelde termijn te zijn. Blus kleine brandjes daarom zelf en bel de alarmcentrale alleen als het echt moet.

Geen spoed, wel brandweer nodig

Voor situaties die geen spoed hebben en niet levensbedreigend zijn, maar waar u toch de brandweer ter plaatse nodig hebt, belt u 0900-0904. Dit nummer is 24 uur per dag bereikbaar. Is er wel spoed of een levensbedreigende situatie? Bel dan altijd 112. U wordt gevraagd de plaatsnaam in te spreken waar u de melding voor doet. De centrale verbindt u door met de regionale meldkamer. Zo wordt u snel geholpen en blijft de 112-lijn vrij voor levensbedreigende en spoedeisende situaties.

Beperk vuurwerkoverlast

Heeft u overlast van afgestoken vuurwerk? Meld het dan. Dat heeft altijd zin, ook als er door drukte niet direct actie kan worden ondernomen. Het helpt zeker bij nader onderzoek of om een goed beeld te krijgen voor de aanpak op langere termijn.
Jaarlijks hebben veel mensen last van vuurwerk dat rond de jaarwisseling en de dagen ervoor wordt afgestoken. Het gaat dan vooral om afgestoken illegaal knalvuurwerk, schade door vuurwerk en vuurwerkresten op straat. Houd rekening met elkaar en houd u aan de geldende afspraken. Zo voorkomen we samen overlast, schade en overbelasting van de hulpdiensten.
Ondervindt u toch overlast van vuurwerk, dan kunt u dat melden via het landelijke politienummer 0900 - 8844 of tijdens kantooruren bij de gemeente: 071 54 58 500. Hiermee ontlast u het spoednummer 112, maar kunt u wel melding maken van de situatie.

Laat een bewoonde indruk achter

Viert u Oud en Nieuw bij familie, vrienden of kennissen? Sluit de gordijnen en laat het licht aan. Een donker huis nodigt inbrekers meer uit.

Hou zelf een oogje in het zeil

Een gezellige jaarwisseling maken we met elkaar. Toch ontstaat er elk jaar schade door vernielingen. Bijvoorbeeld aan containers, bloembakken, bankjes en ander straatmeubilair. Het schadebedrag kan flink oplopen. Als gemeente verwachten wij de vernielingen te verminderen, door een goede mix van handhaving, preventie en communicatie. Hierbij hebben wij uw hulp hard nodig. Ziet u vernielingen op straat? Bel dan direct 112, zodat de politie de daders op heterdaad kan aanhouden. Het schadebedrag verhalen wij direct op de veroorzakers. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000.

Hou ons dorp schoon

Tijdens de jaarwisseling komt er veel vuil op straat. Het is belangrijk dat dit snel weer wordt opgeruimd, zodat het niet eindigt als zwerfvuil. Ruim vuurwerk direct na het afsteken op. Dit voorkomt ook dat kinderen de volgende ochtend op zoek gaan naar (on)ontstoken vuurwerk.

Deel dit nieuwsbericht