Verbreding Oude Spoorbaan met onderdoorgang voor langzaam verkeer bij rotonde Schildwacht

De Oude Spoorbaan in Leiderdorp wordt verbreed naar 2x2 rijstroken en krijgt voor fietsers en voetgangers een ongelijkvloerse kruising onder de rotonde bij de Schildwacht. De maximumsnelheid voor het wegverkeer wordt 70 km/u. Op 5 oktober namen de colleges van Leiden en Leiderdorp dit uitvoeringsbesluit over het tracédeel Oude Spoorbaan van de Leidse Ring Noord. De reconstructie van de Oude Spoorbaan verbetert de doorstroming voor autoverkeer en openbaar vervoer en vergroot de veiligheid voor fietsers en voetgangers.

Fietsers hoeven in de nieuwe situatie niet meer gelijkvloers over te steken bij de rotonde N445/N446. Het fietspad tussen deze rotonde en die bij de Schildwacht wordt verlegd naar de noordzijde van de Oude Spoorbaan. Onder de rotonde bij de Schildwacht komt een ruime en lichte onderdoorgang voor fietsers en voetgangers. Deze sluit aan op het fietspad aan de zuidkant van de Oude Spoorbaan.

Het fietspad wordt vanaf de rotonde N445/N446 tot en met de kruising Sumatrastraat in Leiden verbreed naar 4 meter. Daarmee verbetert deze regionale en veelgebruikte fietsroute ook voor recreanten en scholieren uit de richting Oud Ade en Leiderdorp.

Via de nieuwe onderdoorgang kunnen (ook mindervalide) voetgangers de bushaltes bij de wijk Leyhof aan beide zijden van de Oude Spoorbaan veilig bereiken. De Boterhuispolder wordt zo ook toegankelijker voor recreanten.

Geluidsmaatregelen

De Oude Spoorbaan krijgt stil asfalt. Langs de weg komt bij de wijk Leyhof een begroeid geluidscherm van maximaal 85 centimeter hoog. Door de groene uitvoering gaat het scherm op in het landschap en geeft het nauwelijks verstoring van uitzicht. Dit komt tegemoet aan de wens van de omwonenden.

Het geluidscherm kan zo laag blijven en toch effectief zijn doordat naast het gebruik van stil asfalt de middenberm wordt versmald naar 2,5 meter. Door deze versmalling zijn weggebruikers ook eerder geneigd zich aan de maximumsnelheid te houden. Deze maximumsnelheid wordt verder gehandhaafd door de weginrichting, de bebording en door smiley-borden.

Inpassing

De inpassing van de weg en de geluidschermen was onderwerp van intensief overleg met omwonenden en andere belanghebbenden. Met hun inbreng kwam een ontwerp tot stand dat de kwaliteit van de leefomgeving aanzienlijk verbetert: groene geluidschermen, een breed fietspad en een nieuwe fiets- en voetgangersonderdoorgang met daglichtopeningen. Ook krijgt de zone tussen de Oude Spoorbaan en de Leyhof een oppepper. Daar worden nieuwe rietvelden aangeplant en komt het historische slotenpatroon terug.

Leidse Ring Noord

De reconstructie van de Oude Spoorbaan is onderdeel van het project Leidse Ring Noord. Deze ringweg leidt doorgaand verkeer om het stadscentrum van Leiden en de dorpskern van Leiderdorp. De aanleg van de Leidse Ring Noord is de ruggengraat voor vele ruimtelijke ontwikkelingen in Leiden en Leiderdorp en een randvoorwaarde om ambities in de regio waar te kunnen maken. Ze maakt duurzame gebiedsontwikkelingen in Leiden en Leiderdorp mogelijk zoals de Baanderij, de Zwijger, het Stationsgebied, het Bio Science Park, LEAD en het Vondelkwartier. Daarnaast is de Leidse Ring Noord van wezenlijk belang voor de bereikbaarheid van de Leidse regio als geheel en daarmee voor de economie, werkgelegenheid en de borging van een aantrekkelijk vestigingsklimaat.

Uitvoeringsbesluit in raden

Het uitvoeringsbesluit Leidse Ring Noord - tracédeel Oude Spoorbaan is vastgesteld door de colleges van Leiden en Leiderdorp en wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraden. Die nemen naar verwachting in november (Leiderdorp) en december (Leiden) een besluit.

Eerder dit jaar namen de gemeenteraden een uitvoeringsbesluit over de reconstructie van het kruispunt Engelendaal. Er volgen nog uitvoeringsbesluiten voor de tracédelen Schipholweg en Willem de Zwijgerlaan.

De werkzaamheden aan de Oude Spoorbaan beginnen naar verwachting in het 2e kwartaal van 2023 en duren ongeveer anderhalf jaar.

Deel dit nieuwsbericht