Verkeersmaatregelen Leiden Marathon

Op zaterdag 13 mei en zondag 14 mei 2023 vindt het evenement Leiden Marathon plaats. Dit betekent dat op zondag 14 mei diverse straten in Leiderdorp afgesloten worden om de lopers van drie verschillende afstanden een veilig loopparcours te kunnen bieden.

Wat houden de maatregelen in?

Om 10.00 uur starten de lopers voor de hele marathon en om 11.00 uur voor de halve marathon in Leiden. Zij lopen via Zoeterwoude naar de Rijneke Boulevard waar zij de Oude Rijn oversteken via een ponton dat daar die ochtend wordt neergelegd. Doorgaand scheepvaart verkeer is hier dan niet meer mogelijk. Vanaf het ponton gaat de route voor de hele marathon rechtsaf via de Achthovenerweg richting Koudekerk en voor de halve marathon linksaf via de Achthovenerweg, Mauritssingel, Hoofdstraat, Tollenaersingel, Van Diepeningenlaan, Laan van Ouderzorg, Splinterlaan naar de Spanjaardsbrug. De genoemde wegen worden steeds ongeveer vijf minuten voor de passage van de eerste loper afgesloten en zo snel mogelijk na de laatste loper weer vrijgegeven.

Uitzondering hierop is de afsluiting van de Achthovenerweg. Het ponton ligt ongeveer halverwege deze route tussen Leiderdorp en Koudekerk. Voor de veiligheid van de lopers van de twee afstanden, wordt de weg eerder afgesloten dan dat de eerste lopers te zien zijn. De Achthovenerweg wordt om 10.15 uur ter hoogte van de Mauritssingel afgesloten en zal pas weer rond 13.15 uur open gesteld worden voor het verkeer. De 10 kilometer start om 14.30 uur in Leiden en loopt in Leiderdorp via Loevestein, Ockenrode, Dijkgravenlaan en de Splinterlaan weer terug naar Leiden over de Spanjaardsbrug.

Vanaf 10.15 tot ongeveer 13.15 uur
Achthovenerweg richting Koudekerk afgesloten ter hoogte van de Mauritssingel

11.30 uur tot 13.45 uur
Hoofdstraat, Tollenaersingel, Santhorst, Van Poelgeestlaan, Splinterlaan afgesloten voor verkeer

11.30 uur tot 13.30 uur 
Hoofdstraat, Mauritssingel en Achthovenerweg afgesloten voor verkeer
Wijk in en uit via Acacialaan en Achthovenerweg (richting Acacialaan).

11.45 uur tot 15.30 uur
Verkeershinder op Zijldijk, op aanwijzingen van verkeersregelaars is vrijwel alles bereikbaar en oversteekbaar.

14.40 uur tot 15.45 uur
Verkeershinder op Loevestein, Ockenrode, Van der Valk Boumanweg, Dijkgravenlaan, Splinterlaan.
Wijk uit via Engelendaal en Van der Valk Boumanweg.

De Nieuweweg is tussen 11.30 uur en 15.45 uur ook gesloten voor ontheffinghouders; al het gemotoriseerd verkeer moet gebruik maken van de route over de Zijldijk waar tijdelijk éénrichtingverkeer wordt ingesteld tussen de Nieuweweg en Rietschans. De rijrichting wordt bepaald door de aanwezige verkeersregelaars. Kijk voor alle afsluitingen en de exacte tijden op www.marathon.nl.

Deel dit nieuwsbericht