Verkeersveilig op de weg in 2023, wat is nieuw?

Jaarlijks vallen er meer dan 5.800 ernstige verkeersslachtoffers in Zuid-Holland. Dat zijn 17 mensen per dag die niet veilig op hun bestemming komen. Veel ongelukken komen door menselijk gedrag.

Verkeersveiligheid heeft voor een groot deel te maken met ons gedrag op de weg. Gebruik van de juiste veiligheidsmiddelen en op de juiste wijze parkeren maken daar deel van uit. Door ons gedrag aan te passen en de geldende verkeerstegels te volgen vergroten we de veiligheid voor ons zelf en ook voor andere verkeersdeelnemers. Samen veilig door het verkeer, doet u mee?

Nieuwe verkeersregel

Sinds 1 januari 2023 is er een nieuwe verkeersregel. Bestuurders en passagiers op een snorfi ets moeten een helm dragen. Een helm helpt om hersen- en hoofdletsel te voorkomen bij bestuurders en passasiers als zij een ongeluk krijgen. Je kunt kiezen uit een brom/motorfi etshelm of een speed pedelec helm. Beide soorten helmen moeten een Nederlandse goedkeuring hebben.

Een goedgekeurde brom/motorfietshelm is te herkennen aan een cirkel met de hoofdletter E erin. Achter de E staat een cijfer, en elk cijfer staat voor een EU-land. In Nederland krijgen goedgekeurde helmen het cijfer 4. Op een goedgekeurde speed pedelec helm staat de volgende markering: NTA 8776:2016. Als u op een snorfiets rijdt zonder helm, kunt u een boete krijgen van € 95,00 (plus € 9,00 administratiekosten).

Verkeersborden

Naast deze nieuwe regel hebben ook 3 bekende verkeersborden een officiële status gekregen. Het gaat om drie ‘P’ borden (RVV E08):

  • parkeergelegenheid alleen bestemd voor kampeerwagens,
  • parkeergelegenheid voor het parkeren met twee wielen op het trottoir;
  • parkeergelegenheid alleen bestemd voor het opladen van elektrische voertuigen.

    

De borden werden al langere tijd gebruikt maar zijn nu ook officieel opgenomen in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.

Deel dit nieuwsbericht