Verkiezingen op 15 maart

Op 15 maart 2023 mag u stemmen voor de Provinciale Statenverkiezingen en de Waterschapsverkiezingen. In dit bericht vindt u belangrijke informatie over de verkiezingen.

Stembureaus in Leiderdorp

  • Gemeentehuis Leiderdorp, Willem-Alexanderlaan 1
  • Gebouw Irene, Hoofdstraat 82
  • Winkelhofplein, Statendaalder 1
  • Scheppingskerk, Van Poelgeestlaan 2
  • Gymzaal Zijlkwartier, Van der Marckstraat 19
  • Gymzaal Klerkenhof, Klerkenhof 3 (let op: niet toegankelijk voor mindervaliden)
  • De Ommedijk, Ommedijk 120
  • Basisschool de Schakel, Van Alphenplein 6
  • Montessorischool Elckerlyc, Klimopzoom 41
  • Korfbalvereniging Velocitas, Bloemerd 7

Alle stembureaus zijn tussen 7.30 – 21.00 uur geopend.

Geen stempas ontvangen?
Heeft u geen stempas gekregen of is deze beschadigd? Vraag dan op tijd een vervangende stempas aan bij de gemeente op www.leiderdorp.nl. Of kom voor 14 maart 2023 om 12.00 uur persoonlijk langs bij de publieksbalies van het Serviceplein in het gemeentehuis.

Stemmen in een andere gemeente? Kiezerspas aanvragen!
Om in een andere gemeente te stemmen moet u een kiezerspas aanvragen. Voor de Provinciale Statenverkiezingen kan deze alleen gebruikt worden in gemeenten binnen de provincie Zuid-Holland. Voor de Waterschapsverkiezingen kan de kiezerspas alleen gebruikt worden in gemeente binnen het waterschap Hoogheemraadschap van Rijnland.

Het aanvragen van een kiezerspas kan tot uiterlijk vrijdag 10 maart 2023 op www.leiderdorp.nl
Of kom voor 14 maart 2023 om 12.00 uur persoonlijk langs bij de publieksbalies van het Serviceplein in het gemeentehuis.

Iemand machtigen om voor u te stemmen
Via de achterkant van uw stempas
- vraag iemand in Leiderdorp om voor u te stemmen;
- vul de achterkant van uw stempas in;
- u en de persoon die namens u gaat stemmen (de gemachtigde) zetten allebei een handtekening;
- bij het stemmen moet de persoon die namens u stemt (een kopie van) uw identiteitsbewijs laten zien. Deze mag de persoon die voor u stemt ook op een smartphone of tablet in het stembureau laten zien.

Schriftelijke volmacht
Is het niet mogelijk om iemand te machtigen via de achterkant van de stempas, bijvoorbeeld omdat u in het buitenland bent? Dan kunt u schriftelijk een volmacht aanvragen. Een schriftelijke volmacht kunt u aanvragen op www.leiderdorp.nl. Uw aanvraag moet uiterlijk vrijdag 10 maart 2023 om 17.00 uur door ons ontvangen zijn.

De persoon die u machtigt voor de Provinciale Statenverkiezingen moet in Zuid-Holland wonen. De persoon die u machtigt voor de Waterschapsverkiezingen moet binnen het waterschap Hoogheemraadschap van Rijnland wonen.

Stemmen tellen
De gemeente Leiderdorp telt decentraal. Dat betekent dat op woensdagavond de stemmen op alle stembureaus worden geteld. Het tellen van de stemmen is openbaar. U kunt hier vanaf 21.00 uur bij aanwezig zijn op elk van de genoemde stembureaus.

Let op: het tellen van de stemmen van de Scheppingskerk vindt plaats in het gemeentehuis van Leiderdorp.

Openbare zitting gemeentelijk stembureau
Om het verkiezingsproces democratischer te laten verlopen is er door de Kiesraad dit jaar voor het eerst een gemeentelijk stembureau ingesteld. Het gemeentelijk stembureau controleert op 16 maart de processen-verbaal van alle stembureaus en telt de stemmen opnieuw in het geval van (vermoedens van) fouten. De zitting van het gemeentelijk stembureau is openbaar en vindt plaats op 16 maart om 9.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Contact
Kijk voor meer informatie over de Provinciale Statenverkiezingen of Waterschapsverkiezingen op www.leiderdorp.nl/verkiezingen. U kunt ook contact opnemen via verkiezingen@leiderdorp.nl  of op telefoonnummer 071-5458500

Deel dit nieuwsbericht