Verkiezingen op 15 maart 2023

Op woensdag 15 maart 2023 zijn de provinciale statenverkiezingen én de waterschapsverkiezingen. Door te stemmen, bepaalt u mee wat er de komende jaren in de provincie en bij het waterschap gebeurt.

Waar stem ik voor?

Wat doet de provincie?

In de Provinciale Staten zitten mensen uit de provincie waarin zij wonen. Elke 4 jaar kiezen we de leden van de Provinciale Staten. De provincie deelt de ruimte in voor bijvoorbeeld woningen, natuurgebieden, (spoor) wegen, industriegebieden en windmolens. Zij dragen ook zorg voor het streekvervoer in de hele provincie, het aanleggen en onderhouden van provinciale (vaar)wegen, fietspaden en bruggen.

De inwoners van de provincie kiezen de leden van de Provinciale Staten, de statenleden. Zij beslissen de komende 4 jaar waar de provincie geld aan uitgeeft en zij controleren ook of plannen goed uitgevoerd worden. De statenleden kiezen de leden van de Eerste Kamer.

Wat doet het waterschap?

Er zijn 21 waterschappen in Nederland. Een waterschap zorgt voor het onderhoud aan dijken, sluizen, dammen, stuwen en gemalen. En het regelt de waterstand, bijvoorbeeld door water op te slaan bij droogte en water weg te pompen als het veel regent. Zij zuiveren rioolwater en zorgen voor schoon (zwem)water in meren en plassen. De waterschappen hebben geld nodig om hun werk te kunnen uitvoeren. Dat is waarom we waterschapsbelasting betalen. Tijdens deze verkiezingen heeft u invloed op hoe dit geld wordt besteed en welke keuzes het waterschap maakt.

Openingstijden stembureaus

De stembureaus zijn open op woensdag 15 maart van 7.30 uur tot 21.00 uur. U kunt bij deze verkiezingen niet op maandag of dinsdag uw stem uitbrengen. Om te stemmen gaat u naar een stemlbureau in onze gemeente. Op www.leiderdorp.nl/verkiezingen vindt u een overzicht.

Meer informatie

Op www.leiderdorp.nl/verkiezingen vindt u meer informatie over de verkiezingen. Ook liggen er in het gemeentehuis twee kranten. In deze kranten staat meer informatie over de verkiezingen in begrijpelijke taal. Deze kranten zijn gratis en kunt u ophalen tijdens openingstijden van het gemeentehuis. Deze kranten kunt u ook onlie lezen op de website van ProDemos.

Foto: ProDemos

Deel dit nieuwsbericht