Verlenging pilot ‘Slimme Mosquito’

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de pilot met de Slimme Mosquito’s bij winkelcentrum Winkelhof te verlengen tot 1 oktober 2023. Omdat de Slimme Mosquito’s alleen in de wintermaanden zijn getest, is nog niet met zekerheid te zeggen of de aanpak van de Slimme Mosquito’s werkt. De meeste klachten van overlast worden gedaan in het voorjaar en in de zomer. Daarom is besloten om de pilot in ieder geval te verlengen tot 1 oktober 2023, zodat de effecten van de Slimme Mosquito over het hele jaar kunnen worden beoordeeld.

Slimme Mosquito

Rondom winkelcentrum Winkelhof is sprake van toenemende overlast door jeugd. Om dit een halt toe te roepen, is in de zomerperiode van 2022 samen met partners van jeugd en veiligheid een bredere aanpak ontwikkeld. Onderdeel van deze aanpak is de pilot 'Slimme Mosquito'. Dit is een geluidsysteem dat een hoogfrequent geluid verspreidt dat door jongeren tot ongeveer 25 jaar als zeer irritant wordt ervaren. Hierdoor is het mogelijk om hangplekken 'virtueel af te sluiten', waardoor de overlast op die plaatsen sterk kan verminderen.

Vervolg

Aan direct omwonden vragen wij om overlast te blijven melden bij de gemeente, politie en boa’s. Tegelijkertijd houden wij in de gaten of de overlast eventueel verplaatst naar plekken elders in het dorp (waterbedeffect). Via de jongerencoaches zijn wij met de jongeren in gesprek om te kijken op welke wijze wij de aantrekkelijkheid van de Jongeren Ontmoetingsplekken (JOPs) kunnen vergroten als alternatieve plek om elkaar te treffen.

Aan het eind van 2023 bekijken wij op basis van alle inzichten en verkregen resultaten opnieuw of het wenselijk is om de inzet van de Slimme Mosquito’s in het Winkelhofgebied te vervolgen.

Deel dit nieuwsbericht