Verzoek tot verlenging crisisnoodopvang

Sinds 17 oktober worden in de Power City Church in Leiderdorp 100 asielzoekers opgevangen. Dit doen wij op verzoek van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM). De asielzoekers zouden tot 1 februari 2023 blijven. Nu heeft de VRHM aan de gemeente gevraagd of de opvang van de asielzoekers verlengd kan worden tot 1 juli 2023.

Behandeling in het college

Eerst heeft het college van burgemeester en wethouders vergaderd over deze vraag. Dat was op 20 december. Het college stelt aan de gemeenteraad voor om de crisisnoodopvang te verlengen. 

Waarom verlengen?

Er is een aantal redenen waarom het college van burgemeesters en wethouders voorstelt om de crisisnoodopvang te verlengen.

  1. Er is een groot tekort aan opvangplekken voor asielzoekers. Dit tekort is er op 1 februari nog steeds. Daarnaast is er onzekerheid over beschikbare locaties. Door te kiezen voor verlenging dragen wij ons steentje bij aan de opvangcrisis in het land. Daarmee creƫren wij duidelijkheid voor de veiligheidsregio, de gemeente en de asielzoekers zelf.
  2. De locatie is al ingericht en functioneert als crisisnoodopvanglocatie goed. Ook is de Power City Church langer beschikbaar. Gebruik maken van hetzelfde gebouw is handiger en efficiƫnter dan een ander gebouw opnieuw inrichten. Ook hoeven de asielzoekers niet weer voor een korte tijd naar een andere crisisnoodopvanglocatie verplaatst te worden.
  3. De crisisnoodopvang loopt goed en de afspraken en huisregels worden goed nageleefd. Bij het verlengen geven wij dezelfde afspraken en huisregels mee aan de veiligheidsregio. Zo beperken we eventuele overlast voor de omgeving zo veel mogelijk.

Behandeling in de gemeenteraad

De gemeenteraad bespreekt het verzoek op 9 januari 2023 tijdens een openbare raadsvergadering. U kunt deze bijwonen in het gemeentehuis, of volgen op https://leiderdorp.parlaeus.nl/user/homepage. De vergadering begint om 20.00 uur.

U kunt ook inspreken tijdens de raadsvergadering. Neem daarvoor contact op met de griffie. Stuur een e-mail naar griffie@leiderdorp.nl of bel naar (071) 54 58 500. Dat kan tot uiterlijk maandag 9 januari 12.00 uur.

Contact en meer informatie

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar info@leiderdorp.nl, of bel naar 071 54 58 500. Op onze website www.leiderdorp.nl/crisisnoodopvang vindt u de update over de crisisnoodopvang van de afgelopen maand. Ook vindt u er meer informatie over de crisisnoodopvang zelf.

Deel dit nieuwsbericht