Verzoek tot verlenging crisisnoodopvang

Sinds 17 oktober worden in de Power City Church in Leiderdorp 100 asielzoekers opgevangen. Dit doen wij op verzoek van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM). In eerste instantie zouden de asielzoekers blijven tot 1 februari 2023, daarna is dit verlengd tot 1 juli 2023.

Er is nog steeds een groot tekort aan opvangplekken voor asielzoekers en het blijkt noodzakelijk om crisisnoodopvanglocaties langer open te houden. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft daarom nu opnieuw aan de gemeente Leiderdorp gevraagd of de opvang van de asielzoekers verlengd kan worden.

Behandeling in het college en de raad

Het college van burgemeester en wethouders (b en w) vergadert op 6 juni over deze vraag. Bij een positief besluit legt het college het verzoek om medewerking te verlenen aan de verlenging van de crisisnoodopvang voor aan de gemeenteraad. De behandeling en besluitvorming vindt in de extra raadsvergadering van 19 juni plaats. Deze vergadering is openbaar.

U kunt deze bijwonen in het gemeentehuis, of volgen op de website van de gemeenteraad. De vergadering begint om 20.00 uur. U kunt ook inspreken tijdens de raadsvergadering. Neem daarvoor contact op met de griffie. Stuur een e-mail naar griffie@leiderdorp.nl of bel naar (071) 54 58 500. Dat kan tot uiterlijk maandag 19 juni 12.00 uur.

Toekomstige communicatie

De uitkomst van de besluitvorming in het college van b en w en van de gemeenteraad vindt u op www.leiderdorp.nl/crisisnoodopvang. Ook plaatsen wij het nieuws op onze andere kanalen:

Contact en meer informatie

Heeft u vragen? Of wilt u een reactie geven op dit bericht? Stuur dan een e-mail naar info@leiderdorp.nl, of bel naar 071 54 58 500. Op onze website www.leiderdorp.nl/crisisnoodopvang vindt u de update over de crisisnoodopvang van de afgelopen maand. Ook vindt u er meer informatie over de crisisnoodopvang zelf.

Deel dit nieuwsbericht