Voortgang opvang asielzoekers

Vanaf oktober vangen wij maximaal 100 asielzoekers op in de Power City Church. De eerste asielzoekers arriveerden op 17 oktober en zij blijven in principe tot 1 februari 2023. Op 11 oktober organiseerden wij een informatieavond waar u vragen kon stellen. En op 13 oktober kon u een kijkje nemen in de Power City Church. Heeft u na deze informatiemomenten nog vragen? Kijk dan op www.leiderdorp.nl/crisisnoodopvang. Daar vindt u het antwoord op veelgestelde vragen. Ook vindt u daar de informatiefilm die wij toonden tijdens de informatieavond op 11 oktober.

Belangrijke gegevens
Wilt u een vraag stellen, een melding doen of een klacht indienen? Dat kan op de volgende manieren.
- Bij vragen, meldingen en klachten over of bij de opvanglocatie belt u de veiligheidsregio: 06 25 45 66 87.
- Als u de politie wilt spreken, maar er is geen sprake van spoed, belt u 0900 8844.
- Bij een acute en/of levensbedreigende situatie belt u 112.
- Een melding aan de gemeente kunt u doen op verschillende manieren:

Over de opvang van de asielzoekers
De vluchtelingen komen gefaseerd aan, in groepen van ongeveer 20. Alle asielzoekers zijn alleenreizende mannen, die ouder zijn dan 18 jaar en staan geregistreerd als asielzoeker. Zij komen uit een land dat niet veilig is. Als gemeente vinden wij de veiligheid van onze inwoners belangrijk. Daarom heeft de gemeente voorwaarden aan de opvang gesteld. Bijvoorbeeld:
- Er zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week minimaal 2 beveiligers aanwezig.
- Er is 24 uur per dag, 7 dagen in de week een locatiebeheerder aanwezig.
- Voor de asielzoekers wordt dagbesteding geregeld, zodat zij zich niet vervelen.
- Als een asielzoeker overlast of een incident veroorzaakt en er geen directe of schappelijke oplossing mogelijk is, wordt een locatieverbod opgelegd en wordt hij direct overgeplaatst. De asielzoekers moeten zich houden aan de huisregels van de opvanglocatie. Een document met de regels vindt u op www.leiderdorp.nl/crisisnoodopvang.

Volgende bijeenkomst
Over een aantal weken organiseren wij een nieuwe bijeenkomst. Daarin blikken we terug op de periode sinds de aankomst van de asielzoekers. En we horen graag of er andere aandachtspunten zijn. Hierover leest u later meer informatie in Gemeente aan Huis, op onze website of social media. Direct omwonenden ontvangen een brief.

 

Deel dit nieuwsbericht