Werk aan dijk, voet- en fietspad Munnikken-, Zijllaan- en Meijepolder (MZM-polder)

Vanaf 20 februari 2023 werkt het hoogheemraadschap van Rijnland aan het verhogen en het versterken van de dijk tussen Oude Spoorbaan en de Grotiuslaan. Daarbij wordt ook het fiets- en voetpad op de dijk aangepakt.

Droge voeten


Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel en wordt er meer water afgevoerd via de grote rivieren. Dit kan grote gevolgen hebben voor de primaire waterkeringen langs de kust en de rivieren. Daarom is het heel belangrijk dat onze dijken sterk en veilig zijn. Zo houden we ook in de toekomst droge voeten. Uit onderzoek is gebleken dat de dijk langs de Dwarswatering in de Munnikken- Zijllaan en Meijepolder (MZM-polder) versterkt moet worden. Het gaat om het deel tussen de Oude Spoorbaan en de Grotiuslaan.

Fiets- en voetpad

Samen met de gemeente pakt het hoogheemraadschap ook het fiets- en voetpad op de dijk aan. De gemeente en het Hoogheemraadschap voeren op dit moment nog gesprekken hoe de inrichting hiervan er precies uit gaat zien. Wij houden u hierover op de hoogte via onze website, deze gemeentelijke pagina in het Leiderdorps Weekblad en onze digitale nieuwsbrief. Omwonenden worden ook per brief op de hoogte gehouden.

Planning


De voorbereidende werkzaamheden starten in de week van 20 februari 2023. Het Hoogheemraadschap verwacht dat het totale werk in het najaar van 2023 is afgerond.

Informatie en vragen


Alles over de voortgang van dit project leest u op www.leiderdorp.nl/mzm-polder. Wanneer u vragen heeft over het verbeteren van dit deel van de dijk, dan kunt u die per mail sturen naar dijkverbetering@rijnland.net, o.v.v. ‘dijkverbetering MZM-polder’. Met vragen over de werkzaamheden aan het fiets- en voetpad kunt u terecht bij de gemeente Leiderdorp, door een mail te sturen naar info@leiderdorp.nl, o.v.v. ‘fietspad langs Dwarswatering’.

Deel dit nieuwsbericht