Werkzaamheden Acacialaan uitgesteld

We gaan de Acacialaan opnieuw inrichten. Het wordt een wijkweg waar maximaal 30 kilometer per uur gereden mag worden. Ook worden bij deze werkzaamheden kabels en leidingen vervangen en komt er een gescheiden stelsel voor het riool.

Voor deze werkzaamheden is het noodzakelijk om een aantal bomen te kappen. De wortels van deze bomen zijn namelijk vastgegroeid aan de oude kabels en aan het riool dat vervangen moet worden. 

Aangepaste planning

De kap van de bomen stond gepland voor 1 maart, maar dit is niet doorgegaan. Er is namelijk een bezwaar ontvangen tegen deze kap. De rechter heeft beslist dat het ingekomen bezwaar tegen de kap van de bomen behandeld dient te worden door de bezwarencommissie. Dit betekent dat de gemeente op dit moment de bomen niet mag kappen, en dus niet met de werkzaamheden aan de Acacialaan kan starten.

Vervolg project

De gemeente gaat de komende periode verder met de voorbereidingen van de herinrichting en in gesprek met de netbeheerders om de gevolgen hiervan te bepalen. Doordat de bomen niet verwijderd worden, kunnen de riolering, gas en waterleiding ook niet vervangen worden. Wat dat voor de planning betekent weten we nog niet. Maar we verwachten pas tegen het einde van het jaar te kunnen starten met de werkzaamheden.

Deel dit nieuwsbericht