Zeven aanbieders van oplaadpalen in Leiderdorp

Foto van een oplaadpaal

Begin april heeft het college overeenkomsten gesloten met de marktpartijen Den Hartog Charging en OpCharge. Zij worden verantwoordelijk voor het realiseren, exploiteren en beheren van openbare oplaadpalen. Met dit besluit heeft gemeente Leiderdorp een samenwerking met zeven aanbieders van oplaadpalen. Dit zijn Allego, PARKnCHARGE, Dutch Charge, Orange Charging, City Charging, Hartog Charging en OpCharge.

Keuze mogelijk

Doordat er nu zeven aanbieders zijn, hebben inwoners meer keuze. Ze kunnen kiezen voor de partij die het beste aansluit op hun wensen. Dit stimuleert de marktwerking en zorgt voor een beter evenwicht tussen vraag en aanbod. Ook maakt het de keuze voor elektrisch rijden makkelijker. Dit is beter voor een duurzaam Leiderdorp. Een mooie stap om de CO2-doelstellingen te halen. Deze staan in de duurzaamheidsagenda 2017 – 2025.

De gemeente besteedt laadpalen uit

Niet iedereen heeft de mogelijkheid om een elektrische auto op eigen terrein op te laden. Gemeente Leiderdorp vindt dat dit het rijden in een elektrische auto niet mag tegenhouden. Daarom kunnen inwoners openbare oplaadpalen aanvragen. De gemeente heeft gekozen voor het open-marktmodel. Dat betekent dat de gemeente niet zelf oplaadpalen plaatst en exploiteert. Dit doen de genoemde bedrijven. Inwoners die interesse hebben in een openbare oplaadpaal, kunnen contact opnemen met deze bedrijven.

Actie uit duurzaamheidsagenda

Het vinden van meerdere bedrijven is een actie uit de duurzaamheidsagenda van 2017-2025. In deze duurzaamheidsagenda is gemeente Leiderdorp van plan om in 2050 volledig CO2-neutraal te zijn. Maar ook om de CO2-uitstoot voor 2025 te verminderen met 30% ten opzichte van 2013. Om deze doelen te bereiken zijn verschillende stappen nodig. Eén van de stappen die bewoners zelf kunnen nemen, is het rijden in een elektrische auto. Met de keuze uit meerdere bedrijven voor de oplaadpalen, wil gemeente Leiderdorp het rijden in een elektrische auto bevorderen. Meer informatie over het aanvragen van oplaadpalen vindt u op www.leiderdorp.nl/oplaadpalen.

Deel dit nieuwsbericht