Zuid-Holland bouwt ongeveer 250.000 woningen voor 2030

Zuid-Hollandse bestuurders en minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening hebben de regionale realisatieagenda’s ondertekend. Dit worden ook wel woondeals genoemd. Daarmee heeft Zuid-Holland de ambitie om tot en met 2030 maar liefst 250.000 woningen te bouwen. Dit zijn bijna net zoveel woningen als er nu al staan in de stad Den Haag. Van de nieuw te bouwen woningen zal twee derde betaalbaar zijn. Hiervan wordt de helft gebouwd door de corporaties.

Gezamenlijke opgave met brede steun


In Zuid-Holland tekenen niet alleen overheden voor de bouwplannen, maar ook woningcorporaties. Daarnaast komt er steun van bouworganisaties, huurders, netbeheerders en drinkwaterbedrijven.

Aantrekkelijke omgeving


Gedeputeerde Anne Koning: “We benutten de woningbouwopgave om een aantrekkelijke omgeving te bouwen, die ons stimuleert om te bewegen en erop uit te trekken. Met goede verbindingen en voorzieningen onder handbereik. En we stimuleren innovaties in de bouw om versnelling en verduurzaming mogelijk te maken. Samen met overheden, woningcorporaties en marktpartijen versnellen we de bouw van de juiste woningen op de juiste plek. Betaalbaar, bereikbaar en toekomstbestendig. Het is een enorme klus, die we alleen kunnen klaren door goed samen te werken. Zuid-Holland is er klaar voor. En we zijn al begonnen!”

Deel dit nieuwsbericht