Aan de Grotiuslaan, bij nummer 44, ligt het poldergemaal Munnikken-, Zijllaan en Meijepolder (poldergemaal MZM-polder). Dit gemaal is verantwoordelijk voor het bemalen van de twee peilgebieden van de Munnikken-, Zijllaan- en Meijepolder. Nu is het aan onderhoud toe. Ook wordt de capaciteit van het gemaal verhoogd. 

Planning

De werkzaamheden aan het poldergemaal starten in de tweede week van januari 2024 en duren tot en met juli 2024. Voor de uitvoering van groot deel van de werkzaamheden moeten wij het wandelpad op de dijk bij het gemaal afsluiten. U wordt in deze periode omgeleid over de Muzenlaan en Grotiuslaan. Vanaf 22 mei is het pad op de dijk langs de Dwarswatering weer geopend. Daarnaast zal er meer werkverkeer rijden door de Vossiuslaan en de Grotiuslaan. Aannemerscombinatie Vobi-Beentjes voert deze werkzaamheden uit. De dijkverbetering wordt uitgevoerd door aannemingsbedrijf Gebroeders van der Poel.

Wat gaan we precies doen? 

Rijnland gaat het gemaal op dezelfde locatie vervangen en verhoogt daarbij de capaciteit. De huidige capaciteit is 48 m3 per minuut en dit wordt verhoogd naar 53 m3 per minuut.

Bij deze reguliere renovatie worden de pompen verbeterd of vernieuwd, wordt de elektrische installatie vervangen en worden overige herstel- of verbeteringsmaatregelen uitgevoerd.

Verder voorzien we het poldergemaal ook van een tweezijdige vispassage. Hierdoor kunnen vissen van en naar de boezem zwemmen. De renovatie zorgt niet voor een wijziging in de peilbesluiten.

Aansluitend zal een kort gedeelte van de dijk (40 meter) ter hoogte van het gemaal worden opgehoogd.

Waarom voeren we deze werkzaamheden uit?  

De capaciteit wordt verhoogd, omdat sinds de aanleg van de tunnelbak bij de A4 het gebied groter is geworden. Het gemaal is gerealiseerd in 2003 en is toe aan reguliere renovatie.

Meer informatie

Meer informatie kunt u vinden op de website van Rijnland, www.rijnland.net/poldergemalen.