Het voormalige HSL/A4 informatiecentrum in de Bospolder krijgt een nieuwe bestemming. Het gebouw en de buitenruimte worden verbouwd tot een recreatief en educatief Groene Hart Centrum met horeca.

De inrichting van de buitenruimte is eind 2021 afgerond. De inrichting van de buitenruimte is eind 2021 afgerond. In april 2022 is het gebied feestelijk geopend. Daarvan is een video gemaakt. Momenteel wordt het voormalig HSL/A4 informatiecentrum verbouwd. Vanwege deze werkzaamheden is het struinpad over de dijk langs de Does ter hoogte van het gebouw niet toegankelijk. De werkzaamheden worden naar verwachting in het voorjaar van 2024 afgerond.

Voorgeschiedenis

Het karakteristieke gebouw aan de Bospolder 11 is lange tijd in gebruik geweest als informatiecentrum van Rijkswaterstaat. Eerst voor de aanleg van de Hogesnelheidslijn en daarna voor de verbreding van de A4. Na afronding van beide projecten is de gemeente Leiderdorp eigenaar van het gebouw geworden. In afwachting van zijn definitieve bestemming als Groene Hart Centrum diende het gebouw als bezoekerscentrum en projectkantoor van Tennet tijdens de aanleg van de nieuwe 380 kV-verbinding (van oktober 2016 tot oktober 2019).

Concept

Uitgangspunt voor de ontwikkeling van het Groene Hart Centrum is het concept Hollandse Energie. De locatie moet een plek worden waar bezoekers het typisch Hollandse polderlandschap kunnen ervaren, beleven en leren kennen. Het gemeentebestuur stelde dit concept in 2014 vast.

Subsidieverstrekkers

De inrichting van de omgeving van het Groene Hart Centrum wordt mede mogelijk gemaakt met subsidies. Vanuit het samenwerkingsverband De Oude Rijnzone werken de gemeente Leiderdorp, Alphen aan den Rijn en Bodegraven-Reeuwijk samen aan de ontwikkeling van de Oude Rijnzone. De bijdrage van de Oude Rijnzone aan het project is € 1.272.000. Ook draagt het regionaal Groenprogramma van Holland Rijnland met € 455.250 bij aan het project. Met het regionaal Groenprogramma wil de regio de kwaliteiten van de groene ruimte beschermen, versterken en ontwikkelen. Tenslotte draagt ook de Provincie Zuid-Holland een bedrag van € 125.000 bij aan de realisatie van de fietsonderdoorgang en het fietspad ten noordoosten van de N446.