Vanaf begin mei werkt het Hoogheemraadschap van Rijnland aan het verhogen en het versterken van de dijk tussen Oude Spoorbaan en de Grotiuslaan.

Fiets- en voetpad

De uitvoerende werkzaamheden bestaan uit het ophogen en verstevigen van de dijk met klei. Naast de dijkophoging wordt het wandel- en fietspad vernieuwd. Het pad komt weer op de dijk te liggen. Rijnland heeft na overleg met de gemeente het ontwerp aangepast.

Planning

De voorbereidende werkzaamheden zijn in de week van 8 mei 2023 gestart. Het Hoogheemraadschap verwacht dat het totale werk in het najaar van 2023 is afgerond.

Meer informatie

Alles over de voortgang van dit project leest u op de website van het Hoogheemraadschap.
Vragen over het verbeteren van dit deel van de dijk kunt u sturen naar dijkverbetering@rijnland.net, o.v.v. ‘dijkverbetering MZM-polder’. Met vragen over de werkzaamheden aan het fiets- en voetpad kunt u terecht bij de gemeente Leiderdorp, door een mail te sturen naar info@leiderdorp.nl, o.v.v. ‘fietspad langs Dwarswatering’