Vanaf 20 februari 2023 werkt het Hoogheemraadschap van Rijnland aan het verhogen en het versterken van de dijk tussen Oude Spoorbaan en de Grotiuslaan.

Fiets- en voetpad

Samen met het Hoogheemraadschap pakt de gemeente Leiderdorp ook het fiets- en wandelpad op de dijk aan. De gemeente en het Hoogheemraadschap voeren op dit moment nog gesprekken hoe de inrichting er precies uit gaat zien. Wij houden u hierover op de hoogte via deze website en onze gemeentelijke pagina in het Leiderdorps Weekblad ‘Gemeente aan Huis’. Omwonenden worden hierover per brief op de hoogte gehouden.

Planning

De voorbereidende werkzaamheden starten in de week van 20 februari 2023. Het Hoogheemraadschap verwacht dat het totale werk in het najaar van 2023 is afgerond.

Meer informatie

Alles over de voortgang van dit project leest u op de website van het Hoogheemraadschap.
Vragen over het verbeteren van dit deel van de dijk kunt u sturen naar dijkverbetering@rijnland.net, o.v.v. ‘dijkverbetering MZM-polder’. Met vragen over de werkzaamheden aan het fiets- en voetpad kunt u terecht bij de gemeente Leiderdorp, door een mail te sturen naar info@leiderdorp.nl, o.v.v. ‘fietspad langs Dwarswatering’