Samen met u willen wij het percentage grondstoffen dat gescheiden wordt ingezameld verhogen van 52% naar 75% in 2020, de landelijke doelstelling vanuit het rijk. Dit willen we bereiken met een nieuwe manier van inzamelen, waarbij zo min mogelijk grondstoffen verloren gaan.

Het grootste deel van wat wij weggooien is geen afval, maar grondstof. Deze grondstoffen kunnen opnieuw benut worden. Dit is hard nodig, omdat er steeds minder grondstoffen beschikbaar zijn. Verwerken van afval door verbranding is kostbaar en geeft veel milieuschade. Dus minder afval betekent meer milieuwinst en kostenbesparing.

Textielinzameling
Textiel is een belangrijke grondstof waar weer nieuwe producten van gemaakt worden. Textiel wordt ingezameld in de textielcontainers van Sympanie. Deze containers zijn te vinden op de volgende locaties:

  • Amaliaplein (2 containers)

  • Berkenkade (1 container)

  • Wilddreef/Lijnbaan (1 container)

  • Gemeentewerf (5 containers)

Daarnaast zamelt Sympany 4 maal per jaar kleding aan huis in.
Meer informatie vindt u op www.leiderdorp.nl/goedinzamelen.

Wat mag er in de kledingcontainer?