Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk een andere geslachtsnaam of een wijziging in de geslachtsnaam (of achternaam) te krijgen. Het gaat hier om de wijziging van de geslachtsnaam bij Koninklijk Besluit, dus niet om een naamswijziging als gevolg van erkenning of adoptie.

U dient een schriftelijk verzoek in bij het ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Justis, Team Koninklijke Besluiten, Postbus 20300, 2500 EH 's-Gravenhage. U kunt hiervoor het formulier gebruiken dat u op de website van de Dienst Justis vindt.