Economie071 voert projecten uit die de economie in de Leidse regio versterken. Het is een samenwerking van gemeenten, ondernemersverenigingen en de onderwijs- en kennisinstellingen uit de Leidse regio. Er wordt gewerkt aan concrete projecten. Deze zijn gericht op het verbeteren van het investeringsklimaat in de regio ten gunste van werkgelegenheid.

Retailvisie

Bij de start van de Retailvisie in 2017, hadden veel winkels het moeilijk. Niet alleen door de crisis, maar ook omdat consumenten ander gedrag vertonen. Zij winkelen online, gaan naar grotere winkelcentra in andere steden of kopen hun kleding in massale outletcentra. De leegstand van winkels nam dan ook toe. De opdracht was om de winkelgebieden in de Leidse regio sterker en toekomstbestendig te maken. 

Lees meer over de retailvisie.

Convenant bedrijventerreinen Leidse regio 2022

De colleges van de gemeenten Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude hebben de concept ruimtelijke strategie 'Ruimte voor bedrijven in de Economie071 gemeenten' ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraden. De strategie geeft aan hoe de gemeenten samen met het bedrijfsleven een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven willen behouden met voldoende en toekomstbestendige bedrijventerreinen.

Lees meer op deze website.