De gemeenteraad heeft op 25 januari de cultuurnota 'Cultuur doet leven' vastgesteld. Deze cultuurnota loopt vanaf 2021 en zet in op meer samenhang, betere verbindingen en een vernieuwende kijk op de samenwerking tussen culturele instellingen. En ook tussen cultuuraanbieders en instellingen die zich bezig houden met de gezondheid en het welzijn van Leiderdorpers. Met als doel dat alle partijen elkaar beter weten te vinden en elkaar kunnen versterken.

Leiderdorp heeft een groot aanbod aan cultuuraanbieders. Veel organisaties en verenigingen, groot en klein, zetten zich dagelijks in om inwoners van Leiderdorp te voorzien van een aantrekkelijk aanbod dat past bij hun behoeften van onze inwoners. Dit is ook belangrijk voor het welzijn van de inwoners. Culturele activiteiten dragen onder andere bij aan de persoonlijke- en creatieve ontwikkeling en vergroot de participatie in de samenleving. Daarom is het zo belangrijk dat alle betrokkenen deze partijen elkaar goed weten te vinden. Zodat er voor alle doelgroepen, van alle leeftijden en achtergronden, een passend aanbod is.

Om dit te bereiken en alles goed met elkaar te verbinden, wordt een cultuurcoach geworven die onze cultuuraanbieders bij elkaar brengt. Zetten we de komende periode extra in op cultuureducatie, zodat alle kinderen die in Leiderdorp naar school gaan, hun creatieve kracht leren kennen. Krijgt de bibliotheek vanuit de nieuwe locatie in De Sterrentuin een grote rol in een samenhangend programma aan activiteiten tegen laaggeletterdheid. En zal een werkgroep de gemeente adviseren over de rol van kunst in de openbare ruimte en van cultuurhistorische plekken in onze gemeente.

Zo zorgen wij samen dat er in Leiderdorp een passend en toegankelijk cultuuraanbod is voor iedereen!