Jaarlijks vinden in Leiderdorp verschillende evenementen plaats, variĆ«rend van Koningsdag tot een buurtfeest of klootschieten. Evenementen bevorderen de leefbaarheid in het dorp en dragen bij aan de sociale cohesie en zorgen voor ontspanning.

We zien de laatste jaren een toename in het aantal en de grootte van de evenementen. Daarnaast is het belangrijk om evenwicht in aard en omvang van de evenementen te behouden en in goede banen te leiden. Met dit evenementenbeleid schetsen wij de kaders waarbinnen evenementen plaats kunnen vinden om dit evenwicht te behouden. Dit beleid biedt de kaders waarbinnen het organiseren van evenementen mogelijk is, waarbij wordt uitgegaan van denken in mogelijkheden.