Geocaching is een recreatieve activiteit in Nederland, waarbij met een GPS-ontvanger aan de hand van geografische coördinaten wordt gezocht naar een 'schat' (een geocache). Een cache is gewoonlijk een waterdichte doos, voorzien van een logboek en ruil-items.

Ook in Leiderdorp is behoefte aan geocaching. We geven hier ruimte voor, al moeten we er wel met elkaar voor zorgen dat de situatie veilig blijft en er geen overlast ontstaat in het openbaar gebied zoals in de woonwijken en in het groen. Houdt u zich daarom bij het plaatsen van een cache in openbaar gebied van de gemeente Leiderdorp aan de volgende (spel)regels:

• De richtlijnen die staan op de website van geocaching;
• Zorg ervoor dat een cache geen nadelig effect heeft op de verkeersveiligheid en de bruikbaarheid van de openbare weg;
• Plaatsing mag geen schade of hinder veroorzaken in de natuur of aan gemeentelijke eigendommen;
• Zorg ervoor dat inwoners, recreanten, winkeliers en alle andere gebruikers van het openbaar gebied geen hinder ondervinden van geocaching;
• Plaats geen caches op of aan gemeentelijke bomen;
• Er mag niet met gereedschap dieper dan 20 cm in gemeentegrond worden gegraven;
• De gemeente Leiderdorp houdt bij het uitvoeren van haar taken geen rekening met de aanwezigheid van caches. De gemeente kan en mag een cache (laten) weghalen als blijkt dat deze schade of overlast geeft. De eigenaar van de cache kan de gemeente hierop niet aanspreken of aansprakelijk stellen.

Regelgeving

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)