De gemeente voert een situationeel grondbeleid. Dit houdt in dat zij bij iedere ruimtelijke ontwikkeling afweegt of ze een actief of faciliterend grondbeleid hanteert of een tussenvorm daarvan. Het grondbeleid is vastgelegd in de nota Grondbeleid 2024-2027. De gemeenteraad stelde dit beleid op 29 januari 2024 vast. De nota is een actualisering van de nota Grondbeleid 2019-2023 en houdt rekening met de kaders van de Omgevingswet.

De gemeente actualiseert de prijzen voor uitgifte van grond jaarlijks in een zogeheten Grondprijzenbrief. De gronduitgifteprijzen worden als richtlijn gebruikt bij verkoop van gronden, vaststelling van huur­­­sommen en erfpachtcanons.

Wie een woning of ander gebouw bouwt of verbouwt, moet hiervoor in veel gevallen een bijdrage betalen aan de gemeente. Deze bijdrage is onder andere voor de kosten van het opstellen van plannen, het aanleggen van openbare voorzieningen en het inrichten van de openbare ruimte. Dit noemen we kostenverhaal. Overheden zijn verplicht om die kosten te verhalen. Het gemeentelijk beleid voor kostenverhaal bij ruimtelijke ontwikkelingen door private initiatiefnemers is vastgelegd in de nota Kostenverhaal 2024.

Documenten

Nota Grondbeleid 2024-2027 (vastgesteld 29 januari 2024)
Grondprijzenbrief 2024
Nota Kostenverhaal 2024