De gemeente ontwikkelt momenteel een plan voor Integraal Beheer van de Openbare Ruimte (IBOR). Met dit plan wordt beheer en onderhoud beter afgestemd met ruimtelijke ontwikkelingen en is omschreven hoe dit zo efficiënt mogelijk uitgevoerd kan worden en de omgeving hierbij betrokken wordt.

Een voorbeeld hiervan is dat de gemeente inwoners meer ruimte en mogelijkheden wil bieden om mee te denken en mee te doen, door bijvoorbeeld zelf initiatieven te ondernemen in de openbare ruimte of vroegtijdig ideeën in te brengen bij nieuwe ontwikkelingen. Ook wordt gewerkt met een gebiedsgerichte aanpak. Dit betekent dat groot onderhoud in een waar mogelijk in één keer wordt aangepakt en alle onderdelen in de openbare worden meegenomen (wegen, riolering, groen, etc.).

Participatie

Bij het uitwerken van de nieuwe werkwijze worden de ervaringen en wensen van alle belanghebbenden meegewogen. Hiervoor is begin april een burgerpanelonderzoek uitgevoerd onder alle inwoners van Leiderdorp en zijn interviews gehouden met (maatschappelijke) organisaties en verenigingen binnen de gemeente Leiderdorp.

Planning

Alle input wordt verwerkt en gekeken wordt naar relevante ontwikkelingen die van toepassing zijn op de openbare ruimte. Zodra de planning betreft de besluitvorming bekend is, informeren wij hierover.

Contact

Projectleider: Wim Fransen
E-mail: info@leiderdorp.nl
Telefoon: 071 54 58 500

Documenten

Resultaten van het burgerpanelonderzoek 
Beheervisie voor de openbare ruimte