We bewegen ons op diverse manieren voort: per auto, vliegtuig, openbaar vervoer, boot, fiets of wandelend. Het gebruik van fossiele brandstoffen in de vervoersector draagt door de uitstoot van CO2 bij aan de verandering van het klimaat. Daarnaast heeft het wegverkeer een negatief effect op de luchtkwaliteit door de uitstoot van fijnstof en NOx.

Trends en ontwikkelingen

De uitdaging die voor ons ligt is om in te spelen op nieuwe vormen van duurzame mobiliteit. De bezitssamenleving – iedereen heeft een eigen auto – wordt langzaamaan getransformeerd naar een beschikbaarheidssamenleving. Hierin neemt het delen van auto's een belangrijke plaats in. Naast autodelen zijn ook elektrisch oplaadbare auto's en fietsen in opkomst. Het rijk heeft zich ten doel gesteld dat er in 2020 zo'n 200.000 elektrische auto's rondrijden in heel Nederland. Bovendien ligt er voor ondernemers een nieuwe afzetmarkt om innovatieve vormen en technieken op de markt te brengen. De gemeente speelt in op elektrisch vervoer door in de gemeente oplaadpalen voor elektrische voertuigen op openbare publieke plaatsen toe te staan. Een andere vorm van duurzame mobiliteit is het rijden op waterstof. Door de toename van internetverkopen veranderen ook de vervoersstromen. Niet alleen zijn er meer pakketdiensten onderweg, ook ontstaan op steeds meer plaatsen pick-up points voor het ophalen van boodschappen of pakketjes.

Speerpunten

 • Wij stimuleren fietsen;
 • Wij vergroten de aantrekkelijkheid van duurzame vormen van mobiliteit.

Doelstellingen

 • We willen een schonere lucht door het terugbrengen van de CO2, NOx en fijnstof van het verkeer en vervoer;
 • We verhogen het fietsgebruik voor korte afstanden (tot 7,5 km) met 10% in 2025;
 • Op basis van de vraag rollen we een laadpalendekkend netwerk uit;
 • We hebben in 2025 ons wagenpark 100% verduurzaamd.

Wat gaan we concreet doen?

Wij stimuleren fietsen.

 • We verbeteren het fietsklimaat binnen de gemeente door fietspaden te verbreden, de veiligheid te vergroten en de bewegwijzering in orde te maken;
 • We verbeteren de doorgaande fietsverbindingen van en naar omliggende gemeenten, waarbij aandacht is voor veiligheid, directheid en comfort;
 • We starten een campagne "Flink Fietsen" om het gebruik van de fiets te vergroten
 • We breiden het aantal fietsparkeerplaatsen bij winkelgebieden, scholen, sportverenigingen en R-net haltes uit.
 • We gaan een onderzoek uitvoeren om de door de gemeente ingenomen fietsen op te knappen en deze beschikbaar te stellen voor algemeen gebruik in de gemeente
 • Bij (recreatie)knooppunten, bijv. A4-infocentrum en maatschappelijke functies (zwembad, bibliotheek), realiseren we een elektrisch oplaadpunt voor fietsen;
 • We roepen sportverenigingen en scholen op om het autogebruik naar de vereniging of school van ouders en leden te verminderen;
 • We breiden de fietsenstalling bij het gemeentehuis voor de werknemers van de gemeente uit;
 • De gemeente schaft nieuwe (elektrische) dienstfietsen aan voor de werknemers van de gemeente.

We vergroten de aantrekkelijkheid van duurzame vormen van mobiliteit

 • We gaan onderzoeken hoe collectief openbaar vervoer kan worden verduurzaamd en gestimuleerd. Dit pakken we op in regionaal verband.
 • We faciliteren autodelen door, indien er behoefte is, specifieke (parkeer)plaatsen aan te wijzen;
 • We gaan voor het plaatsen, exploiteren en beheren van oplaadpalen overeenkomsten aan met marktpartijen die oplaadpalen in Leiderdorp willen gaan realiseren;
 • We gaan in gesprek met ondernemers (eigenaren, winkeliers, bedrijven) om hen te stimuleren laadpalen in de winkelgebieden gebieden te realiseren;
 • De gemeente gaat haar wagenpark verduurzamen naar waar mogelijk volledig elektrisch dan wel gecombineerd met waterstof;
 • Wij voeren een onderzoek uit, mogelijk in regionaal verband en in samenwerking met kennisinstituten, naar de haalbaarheid van het realiseren van een waterstoftankstation;
 • We gaan onderzoeken of het mogelijk is om kamperfoeliehagen tegen fijnstof langs de Leidse Ring Noord aan te brengen;
 • We gaan via ruimtelijk beleid pick-up points9 faciliteren;
 • We gaan onderzoeken of we bij het A4-/HSL-informatiecentrum een watertaxi kunnen inzetten richting het centrum van Leiden. Zowel voor recreatief gebruik als voor alternatief vervoer bij de aanleg van de Leidse Ring Noord
 • We zetten een campagne op om de mobiliteit te verduurzamen.