Doe mee en maak Leiderdorp nog duurzamer!

Kijk voor alle duurzame acties op: www.goedleiderdorp.nl.

Op 27 maart 2017 heeft de gemeenteraad de duurzaamheidsagenda 2017-2025 vastgesteld. Met deze duurzaamheidsagenda spreekt de gemeente Leiderdorp haar ambitie uit om in 2050 volledig CO2 neutraal te zijn. Voor 2025 wil de gemeente de CO2 uitstoot reduceren met 30% ten opzichte van 2013.

Om dit te bereiken wordt met de duurzaamheidsagenda ingezet op nieuwe vormen van energie. Dit doen we door o.a. te investeren in duurzame energie en ons voor te bereiden op nieuwe vormen van mobiliteit. Door afval als grondstof te zien brengen we een circulaire economie op gang. Ook maken we ons dorp klimaatbestendig en we vergroten onze biodiversiteit door de hoeveelheid en diversiteit van groen en water uit te breiden.

Wij willen onze ambitie realiseren door in te zetten op: meters maken, inspireren en innoveren.

De duurzaamheidsagenda 2017-2025 is opgesteld samen met partners: inwoners, (maatschappelijke) organisaties, ondernemers, instellingen en onderwijs. In creatieve sessies zijn ideeën opgehaald over hoe wij Leiderdorp samen duurzamer kunnen maken. Dit heeft geresulteerd in een uitvoerbare agenda van, voor en door Leiderdorp. De agenda geeft een thematische aanpak weer waarbij ingezet wordt op de thema's energie, mobiliteit, afval en klimaat. Samen met onze inwoners, instellingen en ondernemers gaan we op korte termijn acties uitvoeren. Iedere actie is een stap in de richting van onze ambitie: een CO2-neutrale gemeente.

Klik hier om de duurzaamheidsagenda in te zien.
Bijlage 1: kostenraming

Warmtelevering Leidse Regio

Het project Warmtelevering Leidse Regio heeft als doel restwarmte uit Rotterdam opnieuw te benutten door dit aan de Leidse regio te leveren. Dit sluit aan bij onze doelstellingen uit de duurzaamheidagenda en het regionale energieakkoord Holland Rijnland.
Klik hier voor informatie over het project Warmtelevering Leidse Regio.

Heeft u vragen? Ideeën? Of wilt u meedoen?

Misschien heeft u vragen, ideeën of wilt u zelf actief meehelpen om Leiderdorp duurzamer te maken. Dan horen wij dat graag! U kunt ons bereiken via emailadres: duurzaam@leiderdorp.nl.

Nieuwsbrief

Met de nieuwsbrief 'Leiderdorp Duurzaam' houden wij u op de hoogte van de voortgang van onze duurzaamheidsagenda. Wilt u de nieuwsbrief per e-mail ontvangen, dan kunt u dit aangeven door een bericht te sturen naar duurzaam@leiderdorp.nl 
Klik hier voor een overzicht van de nieuwsbrieven.

Volg Leiderdorp Duurzaam ook op social media

Twitter: Twitter.com/goedleiderdorp
Facebook: facebook.com/goedleiderdorp

Participatieproces en bijeenkomsten

Hoe kunt u duurzamer leven?

Wat kost het nemen van duurzaamheidsmaatregelen en wat levert het op? Welke regelingen en duurzaamheidsleningen zijn er beschikbaar? Met behulp van onderstaande website krijgt u meer inzicht in de mogelijkheden.

Duurzaamheidskaart

De duurzaamheidskaart geeft een overzicht van duurzame initiatieven in Leiderdorp. Heeft u zelf een duurzaam initiatief? Dan kunt u dit met een beschrijving, locatiegegevens en eventueel een foto doorgeven via communicatie@leiderdorp.nl  o.v.v. duurzaamheidskaart. Uw initiatief wordt dan toegevoegd aan de kaart.

Voorlichting en educatie

Duurzaamheid is een breed begrip en omvat veel onderwerpen. Wij willen samen met onze omgeving een bijdrage leveren om Leiderdorp nog duurzamer te maken. Goede voorlichting en educatie over 'hoe' we duurzamer kunnen worden en waarom dit belangrijk is, is nodig om het echte duurzame denken in beweging te zetten. Het onderwijs speelt hier een belangrijke rol in. In Leiderdorp zijn er al onderwijsinstellingen actief met de BeestenBende en het Milieu Educatief Centrum draagt met haar activiteiten bij aan bewustwording.

Onderstaande websites bieden tools en handvaten om meer kennis op te doen over duurzaamheid. 

Ontwikkelingen duurzaamheid

Energieagenda
De Energieagenda geeft aan hoe Nederland in 2050 nog nauwelijks broeikasgassen (CO2) uitstoot.