Op 27 maart 2017 heeft de gemeenteraad de duurzaamheidsagenda 2017-2025 vastgesteld. Met deze duurzaamheidsagenda laat de gemeente Leiderdorp het plan zien om in 2050 helemaal CO2-neutraal te zijn. Dit betekent dat de CO2 die we uitstoten in balans is met de hoeveelheid die wordt opgenomen. Hierdoor blijft het klimaat in balans. Voor 2025 wil de gemeente de CO2-uitstoot met 30% verminderen in vergelijking met 2013. 

We schrijven in de duurzaamheidsagenda onder andere over: 

  • Stimuleren van duurzame energie. 
  • Voorbereiden op nieuwe vormen van vervoer.   
  • Zorgen voor een circulaire economie. Door afval als grondstof te  behandelen. 
  • Ons dorp geschikt maken voor de gevolgen van het veranderende klimaat. Dit noemen we klimaatadaptatie. 
  • Vergroten van het aantal planten en dieren. Dit heet ook wel biodiversiteit.  

De duurzaamheidsagenda 2017-2025 is samen met inwoners, (maatschappelijke) organisaties, ondernemers, instellingen en het onderwijs gemaakt. In creatieve bijeenkomsten zijn vernieuwende ideeën opgehaald over hoe wij Leiderdorp samen duurzamer kunnen maken. Hier is een uitvoeringsprogramma uit voortgekomen. Gemaakt voor en door Leiderdorp. Het programma gaat over de onderwerpen energie, mobiliteit, afval en klimaatadaptatie en biodiversiteit. Samen met onze inwoners, instellingen en ondernemers voeren we dit programma uit. Iedere actie is een stap in de richting van ons doel: een CO2-neutrale gemeente.

Klik hier om de duurzaamheidsagenda in te zien.
Bijlage 1: kostenraming

Landelijke Energierapport 

Er is ook een Energieagenda voor Nederland. Deze geeft aan hoe Nederland in 2050 nauwelijks nog broeikasgassen (CO2) uitstoot. 

Energietransitie Leiderdorp 

Binnen gemeente Leiderdorp zijn er verschillende projecten die bijdragen aan een duurzaam Leiderdorp. Bij de lopende projecten kunt u meer lezen over de projecten rondom energie.

Warmtetransitie Leidse Regio  

De gemeente Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude werken samen in de warmtetransitie. De gemeenten gaan intensief samenwerken om woningen in de toekomst te verwarmen met duurzame alternatieven voor aardgas. Met deze samenwerking werkt de regio toe naar een open regionaal warmtenet. Dit is een systeem waarin meerdere warmtebronnen en -leveranciers actief kunnen zijn. Klik hier voor informatie over het project Warmtetransitie Leidse Regio. 

Zelf aan de slag? 

Uit het beleid ontstaan er projecten en activiteiten. Niet alleen vanuit de gemeente, maar ook vanuit andere organisaties. Goed Leiderdorp is een verzamelplaats voor duurzaamheid in de gemeente. Zoekt u informatie of inspiratie? Of wilt u zelf aan de slag met duurzaamheid?  

Kijk dan voor alle informatie en acties op www.goedleiderdorp.nl. Heeft u meer informatie over het duurzamer maken van uw woning nodig? Dan kunt u terecht bij het energieloket van de gemeente. Deze helpt u bijvoorbeeld met energie besparen. 

Heeft u bouwtechnische vragen of wilt u meer weten over de mogelijkheden voor financiering, zoals een subsidie? Het Duurzaam Bouwloket helpt u gratis en geeft onafhankelijk advies.  

Heeft u vragen, ideeën of wilt u zelf actief meehelpen om Leiderdorp duurzamer te maken. Dan horen wij dat ook graag! U kunt ons mailen op duurzaam@leiderdorp.nl

Volg Leiderdorp Duurzaam ook op social media

Twitter: Twitter.com/goedleiderdorp
Facebook: facebook.com/goedleiderdorp

Voorlichting en scholing 

Duurzaamheid is een breed begrip en gaat over veel onderwerpen. Wij willen samen met onze omgeving Leiderdorp nog duurzamer te maken. Het is nodig goede voorlichting en scholing te geven over hoe we duurzamer kunnen worden en waarom dit belangrijk is. Het onderwijs is hier belangrijk in. In Leiderdorp zijn we actief met het Milieu Educatief Centrum. Wij maken u daar met activiteiten bewuster.  

Wilt u meer weten over voorlichting en scholing? Bezoek dan het Milieu Educatief Centrum Leiderdorp. Op deze website kunt u meer informatie over onze Leiderdorp Schoon lessen vinden: Excursies (natuureducatie.nl)  U kunt ook een kijkje nemen op de website Samen houden we Nederland schoon.