De gemeente heeft een ruimtelijke structuurvisie gemaakt. Daarin schetst ze haar ambities voor de ruimtelijke ontwikkeling van Leiderdorp voor de komende 20 jaar en haar rol in het verwezenlijken van die ambities. De structuurvisie is vastgesteld op 7 december 2015.

Documenten

Plan van aanpak
Nota van uitgangspunten
Ontwerp Ruimtelijke structuurvisie
Studie Ruimtelijke Energiekansen Presentatie inloopbijeenkomst RSV 2 september 2015
Nota van Inspraak en Overleg Ruimtelijke Structuurvisie
Ruimtelijke structuurvisie Leiderdorp 2035

Contact

Indien u vragen heeft of informatie wil over de ontwerp ruimtelijke structuurvisie, dan kunt u contact opnemen via info@leiderdorp.nl.