De regels voor vergunningplichtige bouwwerken zijn vastgelegd in de Welstandsnota 2016. Deze regels waarborgen de ruimtelijke kwaliteit van de bebouwde omgeving en het openbaar gebied. De nota bevat criteria voor positie, massa, kleur en materiaalsoort van bouwwerken. 

In maart 2018 heeft de gemeenteraad de regels voor reclame aangepast. Bekijk de besluitvorming in het raadsinformatiesysteem

Welstandsnota 2016 - 1e wijziging (vastgesteld door gemeenteraad op 19 maart 2018)