Woonvisie Leiderdorp

De gemeenteraad heeft op 4 februari 2013 de woonvisie Gewoon lekker wonen tussen stad en Groene Hart vastgesteld. Daarmee bepaalde de raad dat er in Leiderdorp tot 2020 nog een kleine 750 woningen gebouwd zouden moeten worden, vooral voor (jonge) starters en ouderen.

Door de verdergaande vergrijzing en de toename van 1-persoonshuishoudens verandert de samenstelling van de bevolking in Leiderdorp in een rap tempo. Er dreigt op termijn zelfs een afname van de bevolking (de zogeheten krimp). De gemeenteraad heeft aangegeven, dat hij het aantal inwoners graag op het peil willen houden (nu: ca. 27.000).

Leiderdorp heeft geen grote bouwlocaties meer, zodat er veelal binnen de bestaande contour herontwikkeling of nieuwbouw plaatsvindt onder het credo: 'bouwen, niet omdat het moet, maar bouwen omdat het kan'.

Ook zal er in voorlichtende zin extra aandacht besteed gaan worden  aan het levensloopgeschikt maken/houden van de bestaande voorraad. De meeste ouderen willen graag in hun eigen omgeving en woning blijven wonen, maar bij verminderde zelfredzaamheid als gevolg van het ouder worden is niet iedere woning daarvoor meer geschikt.  Als u binnenkort gaat verbouwen in uw huidige woning, vragen wij u nu al na te denken over het toepassen van comfort verhogende maatregelen, zoals het aanleggen van een ruime douche in plaats van een bad, het verwijderen van de drempels.

Op het gebied van energiebesparende maatregelen wil de gemeente investeren. Daartoe heeft de gemeenteraad geld beschikbaar gesteld om duurzaamheidsleningen te kunnen verstrekken.

Ook voor de regio Holland Rijnland is (in 2017) een woonvisie opgesteld. Juist in de regio Holland Rijnland wordt de woningbehoefte afgestemd in kwantitatieve en kwalitatieve zin. Meer informatie vindt u op de website van Holland Rijnland

Wilt u meer weten, stuur dan een e-mail naar info@leiderdorp.nl, met als onderwerp 'Wonen'.  

Regionale woonagenda

Het aantal inwoners en huishoudens in Holland Rijnland neemt nog steeds toe. Daarnaast verandert de leeftijd en samenstelling van de bevolking door vergrijzing en steeds kleinere gezinnen.

Om goed in te kunnen spelen op deze ontwikkelingen, stelden de gemeenten in Holland Rijnland de Regionale Woonagenda 2017 op. Dit document vervangt de vorige woonagenda uit 2014. Met de woonagenda willen de gemeenten het woningaanbod de komende jaren beter laten aansluiten op de behoefte in de regio Holland Rijnland en in de subregio's Duin- en Bollenstreek, Leidse regio en Rijn- en Veenstreek.

Informatie over de regionale woonagenda 2017

Regionale woonagenda