De gemeenteraad voorziet het college van hoofdlijnen voor beleid. De raad stelt kaders (regels en budget), controleert de uitvoering en treedt op als volksvertegenwoordiging.

De samenstelling van de gemeenteraad wordt eens per vier jaar bepaald op grond van de gemeenteraadsverkiezingen.

De griffie

De griffie is er voor de raad. Zij adviseert, ondersteunt en faciliteert de gemeenteraad en individuele raadsleden. Raadsleden hebben naast het raadswerk vaak een baan, bedrijf of studie. Om alles in goede banen te leiden, staat de griffier de raadsleden bij. De griffie plant vergaderingen, zorgt voor volledige en juiste vergaderstukken en adviseert over voorstellen, werkwijze en/of aanpak.

Informatie over raadsvergaderingen, de raadsleden, de fracties en burgerraadsleden is beschikbaar in het raadsinformatiesysteem. Via een abonnement op het Raadsinformatiesysteem blijft u op de hoogte van de agenda's, documenten en vergaderingen van de gemeenteraad. Voor stukken van voor 1 april kunt u nog terecht op de oude website.

Heeft u nog vragen over de gemeenteraad? Neem dan contact op met de griffie, telefonisch 071-5454826 of via e-mail griffie@leiderdorp.nl . Het postadres is postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Of kijk op de website van de Gemeenteraad Leiderdorp.