De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners van Leiderdorp. De burgemeester is voorzitter van de raad. Eens per vier jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Dan worden de 21 raadsleden gekozen. De gemeenteraad benoemt kort na de verkiezingen de wethouders van Leiderdorp. De wethouders zitten met de burgemeester in het college van B&W. Raad en college vormen samen het gemeentebestuur van Leiderdorp.

De vergaderkalender, vergaderstukken en video-opnames van vergaderingen zijn te vinden in het raadsinformatiesysteem.

Blijf op de hoogte via het e-mailabonnement van de raad. Registreren kan hier.