Leiderdorp voert voor haar burgers wettelijke taken uit. Ook zorgt zij ervoor dat de Leiderdorpse inwoners kunnen wonen, werken en recreëren. Dat kan de gemeente niet allemaal alleen realiseren. Daarom werkt Leiderdorp samen met maatschappelijke partners en met andere gemeenten. Dat laatste gebeurt veelal in samenwerkingsverbanden. Op deze pagina staan de belangrijkste samenwerkingsverbanden – de gemeenschappelijke regelingen – uitgelegd.