Velden met een * zijn verplicht.

Vindt u dat u onbehoorlijk bent behandeld door een ambtenaar van de gemeente? Bent u ontevreden over het gedrag of de handelwijze van een ambtenaar of afdeling? Bijvoorbeeld omdat afspraken die u met een ambtenaar hebt gemaakt door hem/haar niet zijn nagekomen. Of er is u iets toegezegd dat niet is waargemaakt. Dan kunt u daarover een klacht indienen bij de gemeente. Iedereen heeft hier recht op.

Overzicht