De gemeente is verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp, waaronder specialistische hulp. Kijk hier voor meer informatie over de verschillende soorten jeugdhulp.

Waar kunt u terecht?
Voor hulp bij opvoeden en opgroeien kunt u bij de gemeente terecht. De gemeente Leiderdorp heeft hiervoor verschillende ingangen:
• het Jeugdteam (website);
• uw eigen huisarts.

Informatie voor (pleeg)ouders en jeugdigen: Wijziging woonplaatsbeginsel Jeugdwet

Gemeenten zijn sinds 2015 (financieel) verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet bepaalt welke gemeente verantwoordelijk is voor de Jeugdhulp. Deze gemeente betaalt ook de jeugdhulp.

Per 1 januari 2022 wijzigt het woonplaatsbeginsel (Wet wijziging woonplaatsbeginsel Jeugdwet). Er komen dan andere spelregels om te bepalen welke gemeente verantwoordelijk wordt voor de jeugdhulp.