Nieuwe tarieven persoonsgebonden budget Jeugdhulp

Vanaf 1 januari 2024 gelden nieuwe, hogere, tarieven voor PGB Jeugdhulp. U vindt de tarieven op de pagina jeugdhulp.
Heeft u vragen over het pgb van uw kind? Dan kunt u contact opnemen met de bij u bekende medewerker van het Jeugdteam. U kunt het Jeugdteam
ook bereiken via het algemene telefoonnummer 071-2041088 of door een e-mail te sturen naar contact@jeugdteamslr.nl.

Deel dit nieuwsbericht