Overschot van drie miljoen euro gaat in de spaarpot

Leiderdorp heeft in 2023 drie miljoen euro overgehouden. Dit bedrag gaat in de spaarpot, de zogeheten algemene reserve. Dat besloot de gemeenteraad maandag 8 juli bij de vaststelling van de jaarstukken van vorig jaar. In deze stukken - jaarrekening en jaarverslag – laat de gemeente zien waaraan zij haar geld heeft besteed.

Het overschot van 2023 is hard nodig voor de jaren na 2026. Dan dreigt namelijk een structureel tekort op de meerjarenbegroting. Dit tekort wordt veroorzaakt door hogere kosten voor de jeugdzorg, en stijgende prijzen en loonkosten. De gemeente houdt ook rekening met het kabinetsplan om gemeenten anders te financieren. Ze krijgt daardoor minder geld van het Rijk.

Jaarverslag

Op verschillende onderdelen van het coalitieakkoord werd in 2023 voortgang geboekt. Zo vernieuwden we onze sociale agenda en stelde de gemeenteraad een sportakkoord vast. Ook zetten gemeente en lokale organisaties zich in voor het leefstijlakkoord Levend Leiderdorp. Doel is een gezonde leefstijl en leefomgeving makkelijker en toegankelijker te maken voor alle inwoners.
Voor de Baanderij werd een ontwikkelkader vastgesteld. Dat liet zien hoe bedrijventerrein gaat veranderen in een aantrekkelijk woon- en werkgebied. Diverse activiteiten uit de duurzaamheidsagenda werden uitgevoerd. Ook werkten we aan nieuw participatiebeleid, om inwoners en bedrijven nog beter te betrekken bij de opgaven van de gemeente. In 2023 hielden we weer de tweejaarlijkse inwonersenquête. De totale dienstverlening van de gemeente werd gewaardeerd met een 7,2.

Bekijk de jaarstukken op de pagina Begroting en jaarverslag.

Op de website van de gemeenteraad kunt u de bespreking in de raadsvergadering van 8 juli (agendapunt 11) terugkijken.

 

Deel dit nieuwsbericht