Parkeren en oplaadpalen

Foto van elektrische auto's die aan het opladen zijn.

Het aantal elektrische voertuigen in Nederland neemt toe. Dit zorgt voor meer vraag naar oplaadpalen. Ook in onze gemeente merken we de groei van het aantal elektrische auto’s. We verwachten dat het aantal elektrische auto’s snel verder gaat groeien. Dit omdat vanaf 2030 alle nieuwe auto’s zonder uitstoot van gassen moeten zijn in Nederland.

Visie laadinfrastructuur

Op 7 juni 2021 is de Integrale Visie laadinfrastructuur vastgesteld. Die vindt u op deze pagina. Hierin
heeft de gemeente Leiderdorp bepaald hoe er voldoende oplaadpalen voor elektrische auto’s gaan komen. Niet iedereen kan namelijk op eigen terrein opladen. Nu al komen op steeds meer plekken in het dorp oplaadpalen. Leiderdorp moet de komende jaren het oplaadnetwerk mee laten groeien met de laadvraag van elektrische auto’s. We zijn daarom vraagvolgend.

Parkeren en opladen

In de visie is er ook gekeken naar parkeren en het reserveren van parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische auto’s. Bij het beoordelen van een oplaadlocatie nemen we de parkeerdruk niet mee in de beslissing. Hiervoor is gekozen vanwege de volgende redenen:

  1. Aantal auto’s blijft gelijk
    Een elektrische auto komt meestal in de plaats van een auto met een gewone verbrandingsmotor. In de wijk of buurt blijft daardoor het aantal auto’s gelijk. Het aantal parkeerplaatsen kan daarom hetzelfde blijven. Bij een laadlocatie blijven we het wel nodig vinden om parkeerplaatsen te houden voor alleen elektrische auto’s. Op deze manier voorkomen we dat de oplaadpaal niet vrij is om op te laden.
  2. Opladen is geen continu proces
    Als gevolg van smart-charging en andere de ontwikkelingen is het opladen van elektrische auto’s geen continu proces. Door smartcharging kan de elektrische auto opgeladen worden op momenten dat het elektriciteitsnetwerk minder belast wordt. Dit kan ervoor zorgen dat het laden van de elektrische auto pas later wordt gestart dan wanneer de auto is aangesloten. Daarnaast is het in de toekomst misschien mogelijk dat elektrische auto’s worden gebruikt om het elektriciteitsnet beter in te zetten. Dit door het aanpassen van het laadvermogen en door vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. Ook wordt het mogelijk om energie terug te leveren. Deze ontwikkelingen noemen we ook wel smart-charging.

Hierdoor wordt een parkeerplaats die wordt gereserveerd voor elektrische auto’s, niet alleen als een laadplek gezien, maar ook als parkeerplek waar elektrische auto’s langer kunnen staan dan alleen de laadtijd. Ook daarom vinden wij dat het reserveren van parkeerplaatsen bij openbare laadpalen niet ten koste gaat van het aantal parkeerplaatsen voor parkeren. Maar dit wil nog niet zeggen dat er niet gekeken wordt naar de gevolgen die laadlocaties kunnen hebben op het parkeren. Per oplaadlocatie reserveren wij in het begin niet meer dan twee parkeerplaatsen. Dit is niet afhankelijk van het aantal oplaadpalen op de locatie. Zo zorgen wij ervoor dat er in de buurt ook parkeerplaatsen beschikbaar blijven voor niet-elektrische auto’s. Daarnaast is ervoor gekozen om laadlocaties te verdelen in een wijk. We plaatsen deze niet op één locatie. Hierdoor is de loopafstand korter naar de oplaadpalen en worden ook de auto’s met een verbrandingsmotor niet weggedrukt.

Meer informatie

Wilt u meer weten over oplaadlocaties of wilt u een oplaadpaal aanvragen? Kijk dan op www.leiderdorp.nl/oplaadpalen

Deel dit nieuwsbericht