Visie op de laadinfrastructuur

Op 7 juni 2021 heeft de gemeenteraad van Leiderdorp de visie op laadinfrastructuur vastgesteld. Deze visie gaat over elektrische auto's en oplaadpalen. Steeds meer mensen hebben een elektrische auto, ook in onze gemeente. Elektrische auto's zijn duurzaam. Door de toename van elektrische auto's zijn er ook meer oplaadpalen nodig in onze gemeente. De visie op de laadinfrastructuur beschrijft de ontwikkelingen op het gebied van elektrisch rijden en de opgave voor de gemeente Leiderdorp om het opladen van elektrische auto's mogelijk te maken.

Waarom heeft de gemeente een visie op de laadinfrastructuur gemaakt?

Vanuit de landelijke overheid is afgesproken dat vanaf 2030 nieuwe auto's geen schadelijke stoffen mogen uitstoten. Dit doel is uitgewerkt in de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL). De gemeentes moeten ervoor zorgen dat het doel wordt behaald. Daarom heeft de gemeente de visie op laadinfrastructuur gemaakt. De visie is uitgewerkt in regels waar er in Leiderdorp oplaadpalen mogen staan. De visie kunt u hier lezen.

Duurzaamheidsagenda

Op 27 maart 2017 heeft de gemeenteraad de duurzaamheidsagenda 2017-2025 vastgesteld. Met deze duurzaamheidsagenda spreekt de gemeente Leiderdorp haar ambitie uit om in 2050 volledig CO2 neutraal te zijn. Voor 2025 wil de gemeente de CO2 uitstoot reduceren met 30% ten opzichte van 2013. Om dit te bereiken zijn ook nieuwe manieren van omgaan met mobiliteit nodig. Het vergroten van de aantrekkelijkheid van duurzame mobiliteit is een van de speerpunten uit onze duurzaamheidsagenda. Een van de doelstellingen is dan ook om een dekkend oplaadpalen netwerk te realiseren.

Omdat niet iedereen de mogelijkheid heeft om een elektrische auto op eigen terrein op te laden, hebben wij overeenkomsten gesloten met marktpartijen waar u een oplaadpaal voor in de openbare publieke ruimte.

Een concrete actie uit de duurzaamheidsagenda om dit te bereiken is het aangaan van overeenkomsten met marktpartijen om oplaadpalen te plaatsen, exploiteren en te beheren.

Open markt model

In Leiderdorp is voor het voor het realiseren, exploiteren, beheren en onderhouden van openbare oplaadpalen gekozen voor het open-marktmodel. Dat betekent dat de gemeente zelf niet actief oplaadpalen plaatst in de openbare ruimte.

Hoe werkt het?

  • Particulieren en bedrijven dienen zelf een aanvraag voor een oplaadpaal te doen bij een marktpartij die een overeenkomst heeft met de gemeente Leiderdorp (u kunt zelf een geschikte marktpartij kiezen).
  • Deze marktpartij beoordeelt uw aanvraag en dient bij een positieve beoordeling een verzoek in bij de gemeente Leiderdorp om een oplaadpaal te realiseren, exploiteren, beheren en onderhouden.
  • Dit verzoek wordt door het college van burgemeester en wethouders beoordeeld op basis van de Beleidsregels. Als het verzoek past binnen de Beleidsregels neemt  het college als dat nodig is een verkeersbesluit om parkeerplaatsen te markeren bij de oplaadpaal.
  • Nadat alle procedures zijn doorlopen wordt een toestemming afgegeven voor de oplaadlocatie aan de marktpartij en kan de marktpartij de oplaadpaal plaatsen. De particulier betaalt voor gebruik van de oplaadpaal. De openbare oplaadpaal is eigendom van de marktpartij

Klik hier voor een uitgebreid overzicht van de beleidsregels.

Aanvragen oplaadpaal

De gemeente heeft op dit moment een overeenkomsten gesloten met verschillende marktpartijen: Allego, Park&Charge, CityCharging, Den Hartog Charging, OpCharge, Dutch Charge, Orange Charging en PowerGo. Particulieren (inwoners en bedrijven) kunnen oplaadpalen bij PARK&CHARGE, CityCharging, Orange Charging, OpCharge, Dutch Charge, PowerGo, Qwello, StellaPower en Den Hartog Charging aanvragen. Dit kunt u doen op de website van:

Per locatie kunt u bij één aanbieder een oplaadpaal aanvragen. Marktpartijen die interesse hebben om openbare oplaadpalen in Leiderdorp te plaatsen, exploiteren en beheren kunnen in gesprek met de gemeente.

Waar mogen openbare oplaadpalen komen?

De gemeente heeft geïnventariseerd op welke locaties (volgens haar voorwaarden) oplaadpalen mogelijk zijn. Deze locaties geven een indicatie van plaatsen waar een oplaadpaal kan komen. De gemeente bepaalt dus niet of op een locatie een openbare laadpaal komt. Op dit moment werken wij aan een plankaart waar alle mogelijke locaties op staan.

Voorwaarden locaties

Om een oplaadpaal te plaatsen gelden de volgende voorwaarden: 

  • de oplaadpaal staat niet direct voor een woning, tenzij de oplaadpaal geïntegreerd is in een lichtmast (wanneer aan een woonstraat slechts aan één zijde woningen staan is het mogelijk om aan de zijde waar geen woningen staan een oplaadpaal te plaatsen)
  • de oplaadpaal is geen privébezit, het is een openbare voorziening op publiek terrein voor mensen met een elektrische auto
  • de oplaadpaal is voldoende zichtbaar en vindbaar
  • de oplaadpaal staat op ondergrond dat in eigendom is van de gemeente
  • de oplaadpaal bevindt zich op een bestaande openbare parkeerplaats
  • de oplaadlocatie kan door meerdere gebruikers worden gedeeld

Een particulier kan op basis van deze voorwaarden een oplaadlocatie aandragen en deze afstemmen met de marktpartij. Wanneer een geschikte locatie gevonden is dient de marktpartij een verzoek in bij de gemeente Leiderdorp.

Openbare oplaadpunten in Leiderdorp

Op www.oplaadpalen.nl vindt u een overzicht van openbare oplaadpunten in Leiderdorp. Ook vindt u hier meer informatie over het aanvragen van een oplaadpas.

Mogelijke locaties

Deze kaart laat zien waar de mogelijke locaties zijn.