Hier leest u hoe wij gladheid proberen te bestrijden en wat de strooiroutes zijn. Sinds 2012 hebben we een gladheid meetpunt. Deze is aangebracht op de plek waar volgens infraroodmetingen het als eerste koud is, namelijk de Willem-Alexanderlaan ter hoogte van de begraafplaats.

Dit meetpunt controleert de wegconditie van zowel de autorijbaan als het rode fietspad door middel van 4 sensoren (wegdektemperatuur, vochtigheid, zoutconcentratie). Daarnaast meet het de weersomstandigheden (temperatuur, luchtvochtigheid, neerslag).

De gegevens worden verstuurd naar een meteorologisch instituut, die de gegevens online beschikbaar maakt voor de verantwoordelijke voor de gladheidbestrijding. Zij geven hierbij een strooiadvies en er kan vooruit gekeken worden in hoeverre inzet benodigd zal zijn. Het is mogelijk uiterst nauwkeurig (tot een uur voordat de gladheid daadwerkelijk optreedt) preventieve inzet te plegen. Hierdoor ligt er vaak al zout op de rijbaan voordat het glad wordt waardoor wegen minder snel kunnen opvriezen.

Strooien

Wij strooien de wegen in de volgende volgorde:

  1. Hoofdwegen en doorgaande fietsroutes
  2. Wijk/buurtverzamelstraten en schoolroutes (ook voor fietsers)
  3. Bruggen en looproutes (handwerk in dagsituatie)
    3a. In geval van ijzel of sneeuwval de route naar de ijsbaan wanneer deze in gebruik is
  4. Overige woonstraten (als al het andere gebeurd is)

In het gladheidsbestrijdingsplan staat hoe de gemeente Leiderdorp gladheid bestrijdt. Het bestrijden van gladheid doen wij door:

  • zout te strooien;
  • de weg schoon te vegen.