Gemeentelijke watertaken

Sinds 1 januari 2008 is de overgangswet gemeentelijke watertaken van kracht. Met deze wet heeft de gemeente de zorgplicht voor afvalwater, hemelwater en grondwater. De wet is uiteindelijk verankerd in de Wet milieubeheer, Waterwet en Gemeentewet.

Handige links