De gemeente Leiderdorp vangt maximaal 100 asielzoekers op in de Power City Church, op de Elisabethhof 5. Het gaat om een groep alleenreizende mannen, die allemaal ouder zijn dan 18 jaar en staan geregistreerd als asielzoeker. Alle asielzoekers komen uit een land dat niet veilig is.

De gemeenteraad heeft op maandag 19 juni 2023 besloten de crisisnoodopvang te verlengen tot minimaal 1 januari 2025 en uiterlijk 1 juli 2025.

Update

Update crisisnoodopvang 2 november 2023
Update crisisnoodopvang 19 juni 2023
Update crisisnoodopvang 22 mei 2023
Update crisisnoodopvang 3 april 2023
Update crisisnoodopvang 6 maart 2023
Update crisisnoodopvang 30 januari 2023
Update crisisnoodopvang 19 december 2022
Update crisisnoodopvang 14 november 2022

Waarom een opvang?

De gemeenteraad vindt het belangrijk om een bijdrage te leveren in de aanpak van de opvangcrisis. Raadsleden benoemden dat zij de situatie in Ter Apel onacceptabel vinden. Door in te stemmen met het voorstel kunnen wij als gemeente de vluchtelingen op een respectvolle en humane manier opvangen.

College van burgemeester en wethouders en raadsleden vinden o.a. de veiligheid van de inwoners erg belangrijk. Daarom is het belangrijk dat een aantal zaken goed geregeld is zoals:

  • Er is 24 uur per dag, 7 dagen in de week minimaal 1 beveiliger aanwezig.
  • Er is 24 uur per dag, 7 dagen in de week een locatiehoofd aanwezig.
  • Voor de asielzoekers is dagbesteding geregeld, zodat zij zich niet vervelen.
  • Als een asielzoeker zich niet aan de gedragsregels houdt of een incident veroorzaakt, wordt hij direct overgeplaatst naar een andere locatie.

Belangrijke telefoonnummers

Wij vinden de veiligheid van de inwoners erg belangrijk. Daarom hebben we voorwaarden gesteld en zijn er huisregels opgesteld. De voorwaarden vindt u onderaan deze brief. Wilt u een vraag stellen, een melding doen of een klacht indienen? Dat kan op de volgende manieren.

  • Bij vragen, meldingen en klachten over of bij de opvanglocatie belt u de veiligheidsregio:
    06 25 45 66 87.
  • Als u de politie wilt spreken, maar er is geen sprake van spoed, belt u 0900 8844.
  • Bij een acute en/of levensbedreigende situatie belt u 112.
  • Een melding aan de gemeente kunt u doen op verschillende manieren:

Informatiefilm

Tijdens de informatieavond op 11 oktober toonden wij deze informatiefilm.

Veelgestelde vragen