Klimaatbestendige inrichting

Extreme weersomstandigheden, zoals lange perioden van droogte en hevige regenval, komen steeds vaker voor. Dit heeft gevolgen voor onze leefomgeving. Door droogte kan hittestress ontstaan. Als na een periode van droogte hevig gaat regenen, kan het regenwater moeilijk weg, met als gevolg dat water op straat blijft staan. Daarom combineren wij vervanging van riolering met een klimaatbestendige inrichting. Dit betekent dat waar mogelijk wordt voorzien in meer en ander groen. Een groenere wijk zorgt niet alleen voor voor betere bestendigheid tegen extreme weersomstandigheden. Dat is ook voor meer biodiversiteit.

Daarnaast wordt ook de verkeersveiligheid in de wijk vergroot en de maatvoering van onder andere de parkeervakken aangepast naar de huidige normen.

Meedenken over de ontwerpvarianten

Er zijn twee ontwerpvarianten gemaakt: één ontwerp met meer groen en één ontwerp met meer parkeerplaatsen. Op basis van deze ontwerpen willen wij met de inwoners in gesprek. 

Op basis hiervan organiseren wij een aantal (digitale) bijeenkomsten. Vervolgens wordt een definitief ontwerp gemaakt. Wij lichten toe welke ideeën we wel en niet meenemen.