Ontwerpen Oranjewijk en Doeskwartier-West

In het 2e kwartaal van dit jaar hielden wij een meedenksessie over het ontwerp van de Oranjewijk. Met de reacties die u op deze avond gaf en de reacties uit de enquĂȘte, hebben wij het ontwerp aangepast. Deze ontwerpen ziet u hieronder:

Uitleg bij de ontwerpen

  • Op tekening 1 (pagina 2) ziet u de plattegrond van de wijk.
  • Op tekening 2 (pagina 3) ziet u welke bomen blijven en waar we nieuwe bomen planten. Wij doen nog onderzoek naar 65 bomen. Op een later moment informeren wij u of deze gekapt worden of blijven.
  • Op tekening 3 (pagina 4) ziet u welke bomen er gekapt worden, welke verplant worden en welke bomen nog onderzocht moeten worden.
  • Op tekening 4 (pagina 5) staat de ingekleurde tekening van de wijk. Hierop ziet u waar groen en verharding is en waar de bomen in het nieuwe plan komen te staan.
  • Op tekening 5 (pagina 6) staat een dwarsdoorsnede van een straat in de wijk. Hierop ziet u dat parkeerplaatsen hoger worden gemaakt en dat u ook op straat kunt parkeren.

22 april 2021: Uitkomsten participatie schetsontwerp

Vervolg participatie: meedenksessies
In de eerste stap in het participatieproces konden bewoners reacties geven op het schetsontwerp. Na deze fase vinden 3 meedenksessies plaats. In deze sessies gaan we in gesprek met bewoners die zich hiervoor hebben aangemeld. Deze vonden plaats op 14, 15 en 19 april. Vervolggesprekken zijn ingepland om in overleg het schetsontwerp verder te optimaliseren. Op basis van al deze input komt er een voorlopig ontwerp.

Uitkomsten participatie schetsontwerp